• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : محمد  آیه شماره : 32
ریشه کلمه : شقق
فعل : شقق
معنی : «شَق» شكافتن، شكاف، چاک، مشکل ايجاد کردن، به زحمت انداختن «شِقّ» مشقت، زحمتي که به بدن و نفس مي رسد «شقّه» راه دشوار، مقصد و محلي كه با مشقّت به‏ آن مى‏رسند، سفر، مسافت «شقاق» جدائى، مخالفت، دشمنى «تشقّق» و «انشقاق» شكافته شدن.
توضیح :
سوره : الحشر  آیه شماره : 4
ریشه کلمه : شقق
فعل : شقق
معنی : «شَق» شكافتن، شكاف، چاک، مشکل ايجاد کردن، به زحمت انداختن «شِقّ» مشقت، زحمتي که به بدن و نفس مي رسد «شقّه» راه دشوار، مقصد و محلي كه با مشقّت به‏ آن مى‏رسند، سفر، مسافت «شقاق» جدائى، مخالفت، دشمنى «تشقّق» و «انشقاق» شكافته شدن.
توضیح :