• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : عبس  آیه شماره : 37
ریشه کلمه : شأن
فعل : شأن
معنی : کار، حال، وضعيت
توضیح :