عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : الكهف  آیه شماره : 60
ریشه کلمه : برح
فعل : برح
معنی : كنار شدن، جدا شدن و ترک کردن مکان «لا ابرح»، «لن نبرح» ،يعني هميشه
توضیح : «برح» اگر همراه نفي بيايد افاده اثبات مي کند. (نفي در نفي مفيد اثبات است)