• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : آل عمران  آیه شماره : 15
ریشه کلمه : نبأ
فعل : نَبَاء
معنی : خبر مهم، خبر مفيد علم يا ظن، داستان، ماجرا «انباء» خبر دادن، آگاه کردن «نبي» پيامبر «انبياء» پيامبران «استنباء» خبر گرفتن، پرسيدن
توضیح : خبري كه داراى فايده بزرگ و مفيد علم يا ظن است و به خبر نباء نگويند مگر آنكه اين سه امر را داشته باشد و خبري كه آن را نباء گويند حقش آن است كه از كذب عارى باشد مثل خبر متواتر و خبر خدا و رسول(راغب).