• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : الاعراف  آیه شماره : 62
ریشه کلمه : بلغ
فعل : بَلغ
معنی : رسيدن، نزديک شدن، رساندن «بُلوغ» و «بلاغ» رسيدن و نزديک شدن به مقصد و انتها (مکاني، زماني، رتبي و معنوي)، کفايت «بلاغة» رسايي و گويايي «ابلاغ» و «تبليغ» رساندن
توضیح :
سوره : الاعراف  آیه شماره : 68
ریشه کلمه : بلغ
فعل : بَلغ
معنی : رسيدن، نزديک شدن، رساندن «بُلوغ» و «بلاغ» رسيدن و نزديک شدن به مقصد و انتها (مکاني، زماني، رتبي و معنوي)، کفايت «بلاغة» رسايي و گويايي «ابلاغ» و «تبليغ» رساندن
توضیح :