• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
فيأ
1 دفعه
فأد
1 دفعه
فأد
2 دفعه
ابي
1 دفعه
ابي
3 دفعه
ابي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
4 دفعه
فأو
2 دفعه
فأو
2 دفعه
فأو
3 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
تبع
1 دفعه
تبع
3 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
فأو
1 دفعه
تمم
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
4 دفعه
اتي
5 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
فأو
2 دفعه
اتي
1 دفعه
ثوب
1 دفعه
ثوب
1 دفعه
جيأ
1 دفعه
جور
1 دفعه
اجر
1 دفعه
جمع
1 دفعه
جمع
1 دفعه
حبط
3 دفعه
حسن
2 دفعه
حکم
1 دفعه
حيي
4 دفعه
حيي
1 دفعه
حيي
1 دفعه
خوف
2 دفعه
اخذ
3 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
7 دفعه
اخذ
2 دفعه
اخر
1 دفعه
خرج
3 دفعه
خرج
6 دفعه
خلف
1 دفعه
دخل
1 دفعه
دلو
1 دفعه
2 دفعه
1 دفعه
1 دفعه
85 دفعه
ذوق
1 دفعه
ذوق
1 دفعه
اذن
1 دفعه
اذن
1 دفعه
اذن
1 دفعه
اذي
1 دفعه
رود
2 دفعه
رود
1 دفعه
رأي
1 دفعه
رود
1 دفعه
رود
1 دفعه
رسل
1 دفعه
رسل
4 دفعه
رسل
7 دفعه
رسل
1 دفعه
رسل
1 دفعه
رسل
1 دفعه
رأي
1 دفعه
ازر
1 دفعه