• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
زيد
1 دفعه
زيد
1 دفعه
زيد
1 دفعه
زيد
1 دفعه
زيد
4 دفعه
زيد
1 دفعه
زيد
1 دفعه
زيغ
1 دفعه
زيغ
2 دفعه
زيغ
1 دفعه
زيل
1 دفعه
زول
1 دفعه
زني
1 دفعه
زني
1 دفعه
زهق
1 دفعه
زبد
1 دفعه
زبد
1 دفعه
زبر
1 دفعه
زبر
1 دفعه
1 دفعه
زبر
2 دفعه
زجج
1 دفعه
زجر
1 دفعه
زجر
2 دفعه
زحزح
1 دفعه
زحف
1 دفعه
زخرف
1 دفعه
زخرف
1 دفعه
زخرف
1 دفعه
زخرف
1 دفعه
زيد
1 دفعه
زيد
3 دفعه
زيد
1 دفعه
زرب
1 دفعه
زور
1 دفعه
زرع
1 دفعه
زرع
1 دفعه
زرع
3 دفعه
زرق
1 دفعه
زرع
2 دفعه
زعم
1 دفعه
زعم
1 دفعه
زعم
2 دفعه
زعم
4 دفعه
زعم
2 دفعه
رفر
2 دفعه
رفر
1 دفعه
زقم
1 دفعه
1 دفعه
1 دفعه
زکو
1 دفعه
زکو
1 دفعه
زکر
7 دفعه
زکو
1 دفعه
زکو
1 دفعه
زکو
1 دفعه
زيل
1 دفعه
زلزل
1 دفعه
زلزل
1 دفعه
زلزل
1 دفعه
زلزل
1 دفعه
زلزل
1 دفعه
زلف
1 دفعه
زلف
1 دفعه
زلف
2 دفعه
1 دفعه
زلل
1 دفعه
زمر
2 دفعه
زمهر
1 دفعه
زنجبيل
1 دفعه
وزن
1 دفعه
وزن
1 دفعه
زنم
1 دفعه
زهر
1 دفعه
زهق
1 دفعه
زهق
1 دفعه
زول
1 دفعه
زوج
6 دفعه
زوج
1 دفعه
زوج
1 دفعه
زوج
1 دفعه
زوج
2 دفعه
زوج
1 دفعه
زوج
1 دفعه
زوج
3 دفعه
زوج
1 دفعه
زوج
4 دفعه
زور
2 دفعه
زوج
1 دفعه
زوج
2 دفعه
زيد
1 دفعه
زيت
1 دفعه
زيت
1 دفعه
زيت
1 دفعه
1 دفعه
زيغ
1 دفعه
زين
2 دفعه
زين
2 دفعه