عضویت در خبرنامه
روییدن میله
تعداد بازدید : 661
دانه می‌کاشت/ میله می‌رویید/ دانه می‌کاشت/ میله می‌رویید. / دانه دانه/ میله میله/ زمین برای سبزشدن/ چیزی کم داشت. / دانه‌ها را دور ریخت/ پشت به آفتاب/ میله‌ها را درو کرد. «علیرضا عباسی»
نظر خود را درباره اين عکس بيان کنيد .