عضویت در خبرنامه
درهایت را باز کن
تعداد بازدید : 807
در هايت را باز کن/ ما می آئيم/ با عکس جوانی تو/ در جيب پاره مان/ و هر چه که نزديک تر می شويم/ تو جوان تر و زيباتر می شوی/ درهايت را باز کن/ هر چه نشانه است در کف مان/ خانه توست/ ای آزادی. "شمس لنگرودی"
نظر خود را درباره اين عکس بيان کنيد .