عضویت در خبرنامه
مرگ رنگ
تعداد بازدید : 643
هر دم پی فریبی این مرغ غم پرست/ نقشی کشد به یاری منقار/ بندی گسسته است/ خوابی شکسته است/ رویای سرزمین/ افسانه شکفتن گلهای رنگ را/ از یاد برده است/ بی حرف/ باید از خم این ره عبور کرد/ رنگی کنار این شب بی مرز مرده است. (سهراب)
: نظرات کاربران
ناشناس
خخخخخخخخخخخیییییییلللللللییییییییییی ببببببببدددددددددددددددددددددددد
0
موافقم
0
مخالفم
يکشنبه 11/12/1392 - 20:49
نظر خود را درباره اين عکس بيان کنيد .