عضویت در خبرنامه
نویسنده آن است که ...
تعداد بازدید : 560
نويسنده آن است كه مردم را از پايه دون به پايه بلند مي رساند . «خيام»
نظر خود را درباره اين عکس بيان کنيد .