عضویت در خبرنامه
  • مقطع تحصیلی: نوع فعالیت:
    نام درس: موضوع درس:   
    • بازی بادکنک درصد
    • در این قسمت ما برای دانش آموزان یک بازی ساده و در عین حال سرگرم کننده قرار داده ایم تا با انجام این بازی بتواند در این مبحث توانایی لازم برای انجام این مبحث را به دست آورند.