عضویت در خبرنامه
00:00

1- احمد در نقطه اي مرتفع تر از مهرداد زندگي مي كند. سعيد در نقطه اي مرتفع تر از احمد زندگي مي كند. كداميك از آنها در نقطه مرتفع تري زندگي مي كند؟
2- همه دخترها ورزش را دوست دارند. مريم و ستاره، تنيس را دوست دارند در حالي كه ليلا و حميده، دوميداني را ترجيح مي دهند. هم ليلا و هم مريم شنا را دوست دارند. كداميك از اين دخترها شنا و تنيس را دوست دارد؟
3- در سوال فوق كداميك شنا و دوميداني را دوست دارد؟‌
4- آقايان مهدوي و صداقتي تعطيلات طولاني تري نسبت به آقاي حسيني دارند. آقاي ساجدي تعطيلات كوتاه تري نسبت به آقاي حسيني دارد در حالي كه آقاي سجادي تعطيلات طولاني تري نسبت به آقاي حسيني دارد. چه كسي كوتاه ترين تعطيلات را دارد؟
5- ‌سعيد ، مهرداد و احمد تعطيلات خود را به دريا رفتند، در حالي كه مجيد، جواد و حميد تعطيلات خود را در كوه سپري كردند. احمد، مجيد و جواد با هواپيما سفر كردند. جواد ، مهرداد و حميد از تعطيلات خود لذت نبردند. چه كسي به دريا رفت و از تعطيلات خود لذت نبرد؟
6- چه كسي با هواپيما سفر نكرده و به كوه رفت؟‌
7- در يك ترتيب معكوس، پرطرفدارترين تورهاي سياحتي شركت هاي مسافرتي عبارت اند از: تورهاي تورنتو، فلوريدا، رم و پاريس . بعد از توسعه بازاريابي، تور سياحتي تورنتو، پرطرفدارتر از تور رم و البته كم استقبال تر از تور فلوريدا گرديد. كدام تور از بيشترين استقبال پس از رشد بازاريابي برخوردار بوده ؟
8- كدام تور پس از انجام بازاريابي با كمترين استقبال روبرو شد؟
9- احمد، سعيد، مهرداد و جواد همگي داراي فرزند هستند. احمد و سعيد داراي فرزند پسر هستند. سعيد و جواد بچه هاي خود را با اتوبوس به مدرسه مي برند در حالي كه براي بقيه، مسير مدرسه آنقدر نزديك هست كه بتوانند آن را پياده طي كنند. از طرف ديگر احمد و جواد ماشين دارند و گاهي اوقات فرزند خود را با آن به مدرسه مي برند. چه كسي ماشين داشته ولي معمولاً با اتوبوس به محل كار خود مي رود؟
10- چه كسي ماشين نداشته و داراي فرزند دختر مي باشد؟
11- در يك موزه ، مجسمه هاي جديد در زير طبقه مربوطه به تابلوهاي آبرنگ قرار دارند. ظروف سفالينه يوناني در طبقه فوقاني تابلوهاي رنگ روغن قرار دارند. بالاترين طبقه، اختصاص به كلكسيون هاي ايتاليايي دارد. تابلوهاي آبرنگ در همان طبقه اي هستند كه آثار هنري آمريكاي جنوبي قرار داده شده اند. در حالي كه تابلوهاي رنگ روغن در طبقه زيرين مجسمه هاي جديد هستند. در پايين ترين طبقه چه چيزي قرار دارد؟

12- كداميك از دو مورد در يك طبقه قرار دارند؟13- احمد، جواد، سعيد، مهرداد و مجيد هر كدام براي خود، وسيله نقليه اي خريداري كرده اند. وسيله نقليه احمد و مجيد براي سه نفر مسافر جا دارد. در حالي كه بقيه در ماشين هاي خود فقط براي يك نفر جا دارند. سعيد و احمد لاستيك هاي جلويي خوبي دارند، در حالي كه بقيه لاستيك ها همگي نامناسب بوده و در شرايط خطرناكي هستند. وسايل احمد و مهرداد با سوخت ديزلي كار مي كنند، در حالي كه بقيه ماشين ها با بنزين كار مي كنند. كداميك توانايي حمل سه مسافر را در خودروي ديزلي خود دارد؟
14- در سوال فوق چند نفر داراي خودروي ديزلي با ظرفيت يك مسافر و لاستيك هاي خطرناك هستند؟
15- چه كسي توانايي حمل يك مسافر را دارد و داراي لاستيك هاي خوبي نيز هست ؟
16- خانم جوهري داراي چهار فرزند بوده و در غذا دادن به آنها دچار مشكل است چرا كه هركدام از آنها غذاي مخصوصي را دوست دارند. مجيد و مهرداد ، برنج و گوشت بره دوست دارند. مريم و مجيد تنها نان و پنير را انتخاب مي كنند. مريم و مينا نيز جوجه و نان مي خورند. مجيد كداميك از غذاهاي زير را دوست ندارد؟
17- چه كسي پنير، جوجه و نان دوست دارد؟‌
18- چه كسي پنير نمي خورد ولي گوشت بره و برنج را انتخاب مي كند؟
19- كدام غذا مورد قبول همه بچه هاست؟
20- خودروهاي آقاي احمدي و آقاي انوري مشكي هستند. بقيه افراد خودروي قرمز رنگ دارند خودروي آقاي انوري و خانم جوادي داراي تور سفيد در كناره هاي خود هستند. خودروي خانم واحدي داراي نوار آبي است و خودروهاي آقاي ساجدي و آقاي احمدي نوار نقره اي رنگ دارند. تودوزي داخل خودروي خانم واحدي و آقاي ساجدي، آبي رنگ و تودوزي ساير خودروها، سفيد است. چه كسي داراي خودرو با تودوزي آبي و نوار نقره اي رنگ است؟‌
21- چه كسي داراي خودرو با نوار نقره اي و تودوزي سفيد است؟
22- چه كسي داراي خودروي مشكلي با نوار نقره اي است؟
23- در مسابقه بسكتبال تيم پارس مغلوب تيم هما شد. شاهين تيم پاس را برد ولي مغلوب تيم هما و پيكان شد. پاس و هما مغلوب پيكان شدند. تيم شاهين چه تعداد از بازي ها را برده است؟
24- چه تعداد از بازي ها را تيم هما برنده شده است؟
25- چه تيمي فاتح رقابت ها شده است؟‌
26- در مغازه سر راه مدرسه ، سعيد و مجيد هيچ شكلاتي نخريدند. از مجموع پنج پسر بچه ، چهارتاي آنها كه جواد هم جزء آنها بود، كيك خامه اي خريدند. برخلاف ديگران، فرشاد ، سعيد و مهرداد تافي نخريدند و سعيد تنها كسي بود كه آدامس ميوه اي خريد و هيچ شیريني ديگري را انتخاب نكرد. چه كسي هم تافي و هم كيك خامه اي خريده است؟
27- چه كسي سه نوع شيريني خريده است؟
28- كدام گروه از افراد زير تعداد و نوع شيريني يكساني دارند؟
29- مجموعاً چند عدد شيريني توسط بچه ها خريداري شده است؟
30- زهرا، معصومه و مریم، ‍ ژاكت، كت و دامن به رنگ هاي آبي، سبز يا قرمز مي پوشند. هر كدام از اين لباس ها رنگ متفاوتي دارند و هيچ كدام از دخترها، لباس هاي همرنگ نمي پوشند. كت مريم سبز نيست و ژاكت معصومه و دامن زهرا هم همرنگ هستند. دامن مريم قرمز و ژاكت او، و دامن معصومه و كت زهرا همگي هم رنگ هستند. رنگ كت مريم چيست؟
31- ژاكت زهرا چه رنگي است؟
32- كدام يك از دخترها كت سبز رنگ دارد؟
33- كدام يك از دخترها ژاكت آبي دارد؟