• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نـهـم - صفحه 282 -  آرزوي تاسيس "حزب مستضعفين "
صفحه : 282
سد بسيار فاسد را خراب كرديم ، به طور انقلابي عمل كرده بوديم ، قلم تمام مطبوعات راشكسته بوديم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل كرده بوديم ، و روساي آنها را به محاكمه كشيده بوديم و حزبهاي فاسد را ممنوع اعلام كرده بوديم ، و روساي آنها را به سزاي خودشان رسانده بوديم ، و چوبه هاي دار را در ميدانهاي بزرگ برپا كرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو كرده بوديم ، اين زحمتها پيش نمي آمد. من از پيشگاه خداي متعال و از پيشگاه ملت عزيز، عذر مي خواهم ، خطاي خودمان را عذر مي خواهم .ما مردم انقلابي نبوديم ، دولت ما انقلابي نيست ، ارتش ما انقلابي نيست ، ژاندارمري ماانقلابي نيست ، شهرباني ما انقلابي نيست ، پاسداران ما هم انقلابي نيستند؛ من هم انقلابي نيستم . اگر ما انقلابي بوديم ، اجازه نمي داديم اينها اظهار وجود كنند. تمام احزاب راممنوع اعلام مي كرديم . تمام جبهه ها را ممنوع اعلام مي كرديم . يك حزب ، و آن "حزب الله "، حزب مستضعفين .
و من توبه مي كنم از اين اشتباهي كه كردم ، و من اعلام مي كنم به اين قشرهاي فاسد درسرتاسر ايران كه اگر سر جاي خودشان ننشينند، ما به طور انقلابي با آنها عمل مي كنيم .مولاي ما، اميرالمومنين - سلام الله عليه - آن مرد نمونه عالم ، آن انسان به تمام معنا انسان ،آنكه در عبادت آنطور بود و در زهد و تقوا آنطور و در رحم و مروت آنطور و بامستضعفين آنطور بود، با مستكبرين و با كساني كه توطئه مي كنند شمشير را [مي كشيد و]مي كشت . هفتصد نفر را در يك روز - چنانچه نقل مي كنند - از يهود بني قريضه - كه نظيراسرائيل بود و اينها از نسل آنها شايد باشند - از دم شمشير گذراند! خداي تبارك و تعالي در موضع عفو و رحمت رحيم است . و در موضع انتقام ، انتقامجو. امام مسلمين هم اينطوربود، در موقع رحمت ، رحمت ؛ و در موقع انتقام ، انتقام . ما نمي ترسيم از اينكه درروزنامه هاي سابق ، در روزنامه هاي خارج از ايران ، براي ما چيزي بنويسند. مانمي خواهيم وجاهت در ايران ، در . . . ، در خارج كشور پيدا بكنيم . ما مي خواهيم به امر
هشدار به قشرهاي فاسد