• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد هـفتم - صفحه 1 -  لزوم طاغوت زدايي از مراكز دولتي
موضوع : ضرورت تحول در موسسات دولتي و اصلاح سيستم بانكي كشور و حذف ربا درمعاملات
زمان : بعدازظهر 23 فروردين 1358 / 14 جمادي الاول 1399
سخنراني
حضار: جمعي از كارمندان بانكهاي قم و كاشان
مكان : قم
صفحه : 1
من از شما تشكر مي كنم كه از نزديك آمديد كه با هم صحبت بكنيم و مشكلاتي كه كشور ما به آن مبتلاست با هم راه حل پيدا كنيم . ما تاكنون از شماها دور بوديم و شما از ما؛براي اينكه نمي خواستند اقشار ملت به هم نزديك باشند و با هم تفاهم كنند. حالابحمدالله توفيق حاصل شد كه ما با شما دوستان ، برادران ، از نزديك تفاهم كنيم ومشكلات خودمان را در ميان بگذاريم . تنها قضيه بانك نيست كه در ايران به يك شكل طاغوتي درآمده است ؛ تمام چيزهايي كه ، بنيادهايي كه در كشور است همه اينطور است .فرهنگ ، دادگستري و ساير موسسات دولتي در زمان طاغوت به طوري بود كه هيچ شباهتي نه به اسلام داشت و نه هيچ فايده اي براي كشور. بايد تحول حاصل بشود. اگرهمه بنيادها تحول پيدا نكند، از شكل طاغوتي به شكل توحيدي و اسلامي بيرون نيايد، ماباز به همان مسائل و به همان مشكلات مبتلا خواهيم بود؛ و شايد خداي نخواسته بدتر هم بشود. بايد همه قشرهاي مملكت درصدد اصلاح باشند، تحول باشند.
لزوم طاغوت زدايي از مراكز دولتي
سيستم بانكداري به اين وضعي كه الان در ايران هست ، اين وضع وضع طاغوتي است . ربا در اسلام حرام است ؛ در قرآن اعلام به حرمت شده است : كسي كه ربابخورد، ربا بگيرد - در اسلام ، در قرآن گفته شده است كه جنگ با خدا مي كند! اين سيستم بايد متحول بشود. سيستم بانكي بايد عوض بشود. و ما اميدواريم كه با همت همه
بسم الله الرحمن الرحيم
صفحه : 2
شكست مكاتب با عرضه صحيح اسلام
كارمندان و كارگران اينطور مسائل حل بشود. اگر اين مسائل حل نشود، فرهنگ ما همان فرهنگ باشد، وزارتخانه هاي ما همان وزارتخانه ها باشد، افراد وزارتخانه ها باز همان باشد، ادارات ما باز همان ادارات باشد، و مردم ما باز همان افكار را داشته باشند كه درزمان طاغوت داشتند، من خوف اين را دارم كه شكستي به ما وارد بشود كه ديگر جبران نتوانيم بكنيم . بايد همه با هم ، همه مكلفيم - تكليف تكليف خدايي است - همه مكلفيم كه اسلام و كشور را نجات بدهيم .
در سالهاي طولاني كوشش كردند براي اينكه اسلام را مخفي نگه دارند؛ نگذارنداسلام آنطور كه هست در خارج عرضه بشود. اگر اسلام به آنطوري كه هست عرضه بشود، مكتبهاي ديگر عقب مي نشينند، مكتبهاي ديگر شكست مي خورند. لكن آنهايي كه مي خواستند مملكت ما را هر چه دارد ببرند و همه چيزهاي ما را غارت كنند، مخازن ما را ببرند، آنها در سالهاي طولاني نقشه كشيدند و اسلام را به آنطوري كه بود مخفي كردند حتي از خود مسلمين . حتي جوانهاي ما بي اطلاعند از اسلام ، و جز صورتي اطلاع ندارند. اگر ان شاءالله ما توفيق پيدا بكنيم و جمهوري اسلامي را با همه احكامي كه دارد، باهمه احكام نوراني كه از طرف خداوند تعالي براي سعادت بشر آمده است ، ما بتوانيم پياده بكنيم و با همت همه اقشار ملت و شما جوانهاي برومند بتوانيم پياده بكنيم ،سعادتمند خواهيم شد.
ماموران دست نشانده
كشور ما همه چيز دارد؛ كشور ما يك كشور غني اي است كه مخازن زيرزميني بسياردارد؛ بيشتر از آن مقداري كه احتياج است ، (1) دارد. يك كشور غني اي است لكن دستهايي كه مي خواستند اين ثروت ما را ببرند، اينها نمي گذارند كه ايران به آنطوري كه بايد و شايد اداره بشود؛ و در هر چندي يك ماموري مي گمارند براي اينكه مردم را يا
1- اصل : دارد.
صفحه : 3
غافل كنند يا به عقب برانند. چنانچه در اين پنجاه و چند سال ما خودمان شاهد بوديم
كه رضاخان آمد و همه ماثر(2) ما را از بين برد، تمام قشرهايي كه مي توانستند خدمت بكنند به اين مملكت سركوب كرد؛ و بعد از او هم اين خلفش (3) - كه بخوبي خلف اوست ، يعني همان طور كه او خائن و جنايتكار بود اين هم خائن و جنايتكار بود - بر مامسلط كردند و سالهاي طولاني همه چيز ما را عقب زدند و همه ثروت ما را بردند. و اين تتمه را بايد نگه داريد.
تلاش براي رفع مشكلات
الان ايران به يك صورت خرابه درآمده است . اينها خراب كردند، همه چيز ما رابردند؛ و ما بايد اين تتمه را حفظ كنيم ، و اين تتمه را براي اعقاب (4) خودمان محفوظ نگه داريم . اين مسائل با همت همه اقشار اين ملت است ؛ با همت شما جوانهاست . هر كس درهر مقامي كه هست بايد كمر همت به خدمت به اين مملكت ، به خدمت به اسلام ببندد تامشكلات رفع بشود. شمايي كه در بانك هستيد و كارمند بانك يا روساي بانك هستيدبايد بانك را اصلاح بكنيد؛ كساني كه در فرهنگ هستند بايد فرهنگ را اصلاح بكنند؛كساني كه در وزارتخانه ها هستند بايد وزارتخانه ها را تصفيه كنند. و همين طور بايد همه ما دست به هم بدهيم تا اين كشوري كه خرابه كردند و رفتند و بردند هر چه ما داشتيم ،ان شاءالله دوباره به حال اول و بلكه بهتر برگردد. خداوند همه شما را تاييد كند. موفق باشيد، سعادتمند باشيد.
2- جمع ماثره : آثار پسنديده كه از گذشتگان مانده باشد.
3- محمدرضا پهلوي .
4- جمع عقب : دنباله ها "نسلهاي آينده ".