عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 95 -  يگانگي و برادري سني و شيعه
صفحه : 95
يك كلمه وقتي از يك آدمي در اينجا صادر مي شود، آن را علم مي كنند و چند هزار،چند صد هزار چاپ مي كنند، نه اينكه يك آدم معمولي اين كار را بكند، اين دولتها و اين خارجيها هستند كه به آن دامن مي زنند و آنطور منتشر مي كنند. . . .
يگانگي و برادري سني و شيعه
ما با هم يكي هستيم و ما جدا نيستيم . اختلاف ، اختلاف دو تا مذهب است ؛ اين اختلاف نبايد اسباب اين معنا بشود كه ما در اساس اسلام [اختلاف كنيم ]. اسلام بالاتر ازاين معاني است كه ما به واسطه اختلاف مسلكي از اسلام مثلا چه بكنيم . ما كه مي بينيم الان اسلام در معرض خطر است ، بر همه ما لازم است كه دست به هم بدهيم و از آن اشتباهاتي كه در سابق بوده دست برداريم ، دستهايي را كه مثل سابق [مي خواهند] ما را ازهم جدا كنند قطع كنيم .
و من اميدوارم كه به كوشش شما دانشمندان آنجا و ما طلبه هاي اينجا بتوانيم اين جدايي را برداريم . چنانچه اختلافاتي هم در بين خود ما هست : اختلاف بين اخباري ومجتهدين ، اين يك باب بود؛ بين صوفيه و متشرعه هم يك باب بود؛ و اخيرا بين احزاب - بعضها مع بعض ؛ [يا] بين دانشگاهي و روحاني . و آنها به اختلافات دامن مي زدند تا ما رابه خودمان مشغول كنند و همه حيثيت ما را ببرند؛ هم ماديات ما را چپاول كنند، هم معنويات ما را از بين ببرند. ولي الان ملت ما بيدار شده است ، هم در طرفهاي شمابحمدالله به بركت وجود شما، و هم در اينجا به بركت روحانيون اينجا. اميدوارم كه خداوند به همه شما سلامت بدهد. و به آقايان كردستانيها و بلوچها - به همه آنها از قول من سلام برسانيد. من خدمتگزار همه شما هستم . ما آمده ايم كه اسلام را از اين وضع نجات بدهيم ، مسلمين را از اين تفرقه ها نجات بدهيم . ان شاءالله موفق باشيد.