عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 94 -  نقشه هاي شيطاني استعمارگران
سخنراني
زمان : 18 بهمن 1357 / 9 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : اختلاف شيعه و سني
حضار: مفتي زاده ، احمد و جمعي از اهالي كردستان
صفحه : 94
بسم الله الرحمن الرحيم
ريشه اختلاف برادران شيعه و سني
مسئله اختلاف بين پيروان دو طايفه و دو مذهب ، ريشه اش از صدر اسلام است . درآن وقت خلفاي اموي ، و خصوصا عباسي ، درصدد بودند كه اختلاف ايجاد كنند.مجالس درست مي كردند و [به اختلاف ] دامن مي زدند. اين اختلاف كم كم اسباب اين شد كه در بين عوام از اهل سنت و عوام از اهل شيعه اين تنافس (1) پيدا شد؛ وگرنه نه عوام اهل سنت به سنت رسول الله عمل كرده و مي كنند و نه عوام اهل شيعه پيروي از ائمه اطهاركرده اند. ائمه اطهار ما كوشش كردند تا اينها را داخل در آن جمعيت كنند، با آنها نمازبخوانند، به تشييع جنازه هاي آنها بروند. زمان كم كم آمد به اين طرف ، و قدرتمندان اين كار را كردند براي اينكه اين دو طايفه با هم سرگرم باشند، و خودشان هر كاري مي خواهند بكنند.
نقشه هاي شيطاني استعمارگران
قريب سيصد سال پيش از اين ، سياست خارجي در ايران و در شرق [اجرا] شد. آنهابيشتر درصدد اين مسائل برآمدند. كارشناسهاي آنها اشخاص و طوايف را مطالعه كردندو روحيات مردم را ديدند و همه جهات ماديات ما را تحت مطالعه قرار دادند، و از دو راه خواستند از ما بهره گيري كنند: مادي ، مي بينيد كه بهره گيري كردند؛ بهره گيري روحاني هم اين بود كه به اين اختلافات دامن زدند و ما را بيشتر، از هم جدا كردند. اينكه مي بينيد
صفحه : 95
يك كلمه وقتي از يك آدمي در اينجا صادر مي شود، آن را علم مي كنند و چند هزار،چند صد هزار چاپ مي كنند، نه اينكه يك آدم معمولي اين كار را بكند، اين دولتها و اين خارجيها هستند كه به آن دامن مي زنند و آنطور منتشر مي كنند. . . .
يگانگي و برادري سني و شيعه
ما با هم يكي هستيم و ما جدا نيستيم . اختلاف ، اختلاف دو تا مذهب است ؛ اين اختلاف نبايد اسباب اين معنا بشود كه ما در اساس اسلام [اختلاف كنيم ]. اسلام بالاتر ازاين معاني است كه ما به واسطه اختلاف مسلكي از اسلام مثلا چه بكنيم . ما كه مي بينيم الان اسلام در معرض خطر است ، بر همه ما لازم است كه دست به هم بدهيم و از آن اشتباهاتي كه در سابق بوده دست برداريم ، دستهايي را كه مثل سابق [مي خواهند] ما را ازهم جدا كنند قطع كنيم .
و من اميدوارم كه به كوشش شما دانشمندان آنجا و ما طلبه هاي اينجا بتوانيم اين جدايي را برداريم . چنانچه اختلافاتي هم در بين خود ما هست : اختلاف بين اخباري ومجتهدين ، اين يك باب بود؛ بين صوفيه و متشرعه هم يك باب بود؛ و اخيرا بين احزاب - بعضها مع بعض ؛ [يا] بين دانشگاهي و روحاني . و آنها به اختلافات دامن مي زدند تا ما رابه خودمان مشغول كنند و همه حيثيت ما را ببرند؛ هم ماديات ما را چپاول كنند، هم معنويات ما را از بين ببرند. ولي الان ملت ما بيدار شده است ، هم در طرفهاي شمابحمدالله به بركت وجود شما، و هم در اينجا به بركت روحانيون اينجا. اميدوارم كه خداوند به همه شما سلامت بدهد. و به آقايان كردستانيها و بلوچها - به همه آنها از قول من سلام برسانيد. من خدمتگزار همه شما هستم . ما آمده ايم كه اسلام را از اين وضع نجات بدهيم ، مسلمين را از اين تفرقه ها نجات بدهيم . ان شاءالله موفق باشيد.