عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 91 -  بسيج همگاني براي ياري نهضت
صفحه : 91
مستشارهاي امريكايي و مستشارهاي اسرائيلي بر آن حكومت مي كند. اينها مصيبتهايي است براي اين مملكت و براي ما.
آمال ملت ايران
اين ملت الان ايستاده است و مي گويد كه ما مي خواهيم آزاد باشيم . اين يكي ازحقوق بشر است - كه همه عالم اين معنا را قائلند - و مي گويند ما مي خواهيم مستقل باشيم .اين هم يكي از حقوقي است كه هر كسي سرنوشت خودش بايد دست خودش باشد. ومي گويند ما يك حكومت عدل مي خواهيم ، حكومت عدل اسلامي مي خواهيم . اين هم آرزوي هر آدمي است كه يك حاكمي باشد براي آن حكومت بكند كه بعد از چند وقتي جيبهايش را پر نكند و از اين مرز برود! شما ملاحظه بكنيد كه بعد ازسي و هفت سال كه اين آدم حكومت داشته است در اينجا، حكومت غيرقانوني داشته دراينجا، چقدر اينها از منافع ما بردند و خوردند و از بين بردند. الان بانكهاي امريكا وانگلستان و سوئيس و كذا پر است از مالهاي ملت ما كه به دست اينها ثبت شده است ، دراسم اينها ثبت شده است . و ما اميدواريم كه يكوقت دادگستري ما به عرض ملت برسد ومحاكمه كند اين آدم را. اگر شد بخواهيم او را در اينجا و محاكمه اش كنيم . از او بگيريم واگر اين معنا نشد، محاكمه غيابي كنيم و اموالش را توقيف كنيم در بانكهايي كه هست .
بسيج همگاني براي ياري نهضت
لكن شما آقايان بدانيد كه اينها رفتند و يك مملكت خراب براي ما گذاشتند. يك مملكت كه همه چيزش ريخته است . هر جا دست بگذاريد فساد هست . و خيال كنيد كه اين با يك سال دو سال ، و با يك قشر دو قشر بشود تعمير كرد، نمي شود. براي همه ماالان تكليف است كه اولا راجع به اين نهضتي كه شده است و تا حالا اين نتايج را داشته ، وما اميدواريم تا آخر برسد، بر همه ماست كه كمك كنيم به اين نهضت . شما اهل قلم هستيد بنويسيد، بحث كنيد - عرض مي كنم - صحبت بكنيد، تبليغات بكنيد، اين نهضت رابزرگ كنيد، پشتيباني كنيد، از اين دولت پشتيباني كنيد، اظهار كنيد، در روزنامه ها اعلام