عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 88 -  مطالعات كارشناسهاي استعمار
زمان : 18 بهمن 1357 / 9 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه علوي
سخنراني
موضوع : ترفند تفرقه افكنان و استعمارگران - خيانتهاي پنجاه ساله
حضار: سيصد تن از قاضيان و وكلاي دادگستري
صفحه : 88
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
مطالعات كارشناسهاي استعمار
كارشناسهاي آنها كه از سابق الايام مطالعه كردند اين ممالك شرق را و زمينهاي اينجارا، وجب به وجب رفتند و گردش كردند و چيزهاي مادي كه در آن بوده است كشف كردند. روحيات ما و طوايف ما را و آن چيزهايي كه ما به آنها متمسكيم ، اينها را مطالعه كردند. بر اثر مطالعه اي كه اينها كردند يافتند كه اگر مذهب در بين اين مردم باشد و همه تحت يك لوا باشند، نمي توانند بر اينها غلبه كنند و اين خزاين را ببرند؛ و كوشش كردنداينها براي اينكه تضعيف كنند مذاهب را، و اصل مذهب را بگويند كه اينها چيزهايي بودند كه قدرتمندها درست كردند؛ اينها افيون جامعه است ! اصل ديانت افيون جامعه
بسم الله الرحمن الرحيم
توطئه استعمار، تفرقه بين اقشار ملت
من از جهتي بايد اظهار تاسف بكنم ، و از جهتي بايد اظهار شادماني . آنكه موجب اظهار تاسف است اين است كه طبقات ملت ايران به واسطه فعاليتهاي اجانب همچو ازهم دور شدند كه ما در تمام عمر مواجه با اين وجوه كريمه نشديم ؛ و هر كدام - هرصنفي - در يك طرف واقع شدند: دانشگاهي در يك طرف بود، روحاني در يك طرف بود، قضات دادگستري در يك طرف بودند، علماي روحاني در يك طرف بودند، ووكلاي دادگستري همين طور. و اين دستي بود كه از اجانب در اين مملكت فعاليت مي كرد.
صفحه : 89
است ! و اين براي اين بود كه مي خواستند كه مذهب را در نظر مردم و در نظر روشنفكرهانازل كنند، و از دست بدهند اينها اعتصام به مذهب را. در صورتي كه كسي كه به تاريخ انبيا توجه بكند، مي بيند كه انبيا از توده ها درآمدند و حمله كردند به قدرتمندها. از بين همين توده ها. حضرت موسي يك شباني بود با يك عصا، از همين توده ها، بر ضدفرعون قيام كرد تا آنجا كه رساند. پيغمبر خودمان كه تاريخش نزديك است ، و همه آقايان لابد مي دانند، اين يك شخصي بود كه از همين توده ها و جمعيتها بود و با همينهابود؛ و از بدو بعثت تا آخر با قدرتمندها و باغدارها و مكنت دارها و سرمايه دارها هميشه در جدال بود. پيغمبرها از اين توده ها بودند و قدرتمندها را مي ترساندند، نه ازقدرتمندها بودند براي اينكه توده ها را [خام ] بكنند. اين يك مطلبي است كه واضح است لكن دست تبليغات اجانب خيلي قوي است .
از آن طرف ديدند كه خوب بين خود اقشار ملت ، اگر اينها با هم متحد باشند، باز هم آن منافعي كه مي خواهيم ببريم نمي توانيم ببريم ؛ بين اقشار اين ملت ما اختلاف بيندازيم .اول متوجه شدند به روحانيت . در زمان رضا خان - اگر كسي يادش باشد، آقايان هر كدام يادشان باشد - همچو روحانيت را كوبيدند كه ديگر نه خطيبي براي ما گذاشتند نه امام جماعتي ، تمام را كوبيدند. نه مجلسي ، مجلس خطابه اي براي ما ماند. و در بين ملت آنطور اينها را ذليل كردند كه حتي شوفرها ملاها را به اتومبيلها گاهي نمي نشاندند،مي گفتند نمي نشانيمت در اتومبيل ! ملا را نمي نشانيم در اتومبيل . تضعيف كردندروحانيت را. از يك طرف اختلاف بين احزاب درست كردند؛ و اين هم يك راه اختلافي شد كه اينها به سر هم زدند، و اين هم يك بساطي شد. دانشگاهي را بادانشگاههاي ما(1) از هم جدا كردند. آنها اينها را يكجور طرد مي كردند، اينها آنها رايكجور طرد مي كردند. و اينها كه تفصيلش زياد است و من هم حالم مقتضي نيست . خود
توطئه جدايي مردم از روحانيت
صفحه : 90
آنچه اسباب خوشحالي است اين است كه اين نهضت اسلامي ايران موجب شد كه اين اختلافات رو به نقصان گذاشت و رو به نابودي . دانشگاه با دانشجويان ديني ما با هم شدند. الان اين مجلسي كه از آقايان قضات و آقايان وكلاي دادگستري هست ، هيچ وقت براي ما نبوده است . حالا ما با شما مواجهيم و درددلها را با شما مي خواهيم بكنيم . ما زياددرددل داريم آقا. و آن درددلي است كه شماها داريد.
آقايان بايد متوجه باشند كه همه اينها عواملي بود كه اين ملت ، كه بايد يكپارچه در تحت يك لوا مليت خودشان را حفظ كنند، اين يكپارچگي را از اينها بگيرند و اينها را با هم مختلف كنند، بلكه دشمن كنند با هم . اين جهتي است كه موجب تاسف است . و لهذا قبل از اين نهضت ، ما هيچ وقت با شما آقايان مواجه نبوديم ، و با يك طايفه ديگر مواجه بوديم .
گذري به نيم قرن خيانت
ما پنجاه سال است كه هيچ چيز آزاد نداشتيم . همه شما مي دانيد، از آن وقتي كه رضا شاه آمد تا الاني كه من اينجا نشسته ام ، ما غير از اينكه حالا - اخيرا شده است - ما هيچ چيز آزاد نداشتيم . نه مطبوعات آزاد داشتيم ، نه يك دادگستري مستقل داشتيم ، نه يك كانون وكلاي مستقل . همه اش آنها تصرف داشتند. نه يك دانشگاه داشتيم ، نه مي توانستند جوانهاي ما را تربيت صحيح بكنند . . . اينها را عقب نگه داشتند. فرهنگ مايك فرهنگي است كه برمي گرداند بچه هاي ما را به طرف عقب . يك باب مفصلي است اينكه راجع به فرهنگ ، اينها چه كردند.
از آن طرف ، مراكزي كه براي فحشا درست كردند در تمام كشور، خصوصا در تهران .اين همه مراكز فحشا در تهران و اطراف تهران درست شد. جوانهاي ما را كشيدند به اين مراكز، و در آن مراكز اين نيروي انساني ما را از بين بردند. از آن طرف ، اقتصاد ما را به آنطور كه مي بينيد رساندند. كشاورزي ما را آنطور كه ملاحظه مي كنيد عقب بردند و ازبين بردند. و همه چيز ما الان از بين رفته است . از آن طرف ، ارتش ما يك ارتشي است كه
صفحه : 91
مستشارهاي امريكايي و مستشارهاي اسرائيلي بر آن حكومت مي كند. اينها مصيبتهايي است براي اين مملكت و براي ما.
آمال ملت ايران
اين ملت الان ايستاده است و مي گويد كه ما مي خواهيم آزاد باشيم . اين يكي ازحقوق بشر است - كه همه عالم اين معنا را قائلند - و مي گويند ما مي خواهيم مستقل باشيم .اين هم يكي از حقوقي است كه هر كسي سرنوشت خودش بايد دست خودش باشد. ومي گويند ما يك حكومت عدل مي خواهيم ، حكومت عدل اسلامي مي خواهيم . اين هم آرزوي هر آدمي است كه يك حاكمي باشد براي آن حكومت بكند كه بعد از چند وقتي جيبهايش را پر نكند و از اين مرز برود! شما ملاحظه بكنيد كه بعد ازسي و هفت سال كه اين آدم حكومت داشته است در اينجا، حكومت غيرقانوني داشته دراينجا، چقدر اينها از منافع ما بردند و خوردند و از بين بردند. الان بانكهاي امريكا وانگلستان و سوئيس و كذا پر است از مالهاي ملت ما كه به دست اينها ثبت شده است ، دراسم اينها ثبت شده است . و ما اميدواريم كه يكوقت دادگستري ما به عرض ملت برسد ومحاكمه كند اين آدم را. اگر شد بخواهيم او را در اينجا و محاكمه اش كنيم . از او بگيريم واگر اين معنا نشد، محاكمه غيابي كنيم و اموالش را توقيف كنيم در بانكهايي كه هست .
بسيج همگاني براي ياري نهضت
لكن شما آقايان بدانيد كه اينها رفتند و يك مملكت خراب براي ما گذاشتند. يك مملكت كه همه چيزش ريخته است . هر جا دست بگذاريد فساد هست . و خيال كنيد كه اين با يك سال دو سال ، و با يك قشر دو قشر بشود تعمير كرد، نمي شود. براي همه ماالان تكليف است كه اولا راجع به اين نهضتي كه شده است و تا حالا اين نتايج را داشته ، وما اميدواريم تا آخر برسد، بر همه ماست كه كمك كنيم به اين نهضت . شما اهل قلم هستيد بنويسيد، بحث كنيد - عرض مي كنم - صحبت بكنيد، تبليغات بكنيد، اين نهضت رابزرگ كنيد، پشتيباني كنيد، از اين دولت پشتيباني كنيد، اظهار كنيد، در روزنامه ها اعلام
صفحه : 92
كنيد. و بعد هم كه ان شاءالله يك دولت حقي برقرار شد، آن وقت بايد همه بنشينيم ومع الاسف يك خرابه را بسازيم ! اين مملكت را اينها خراب كردند و رفتند و خوردند وبردند، و حالا بايد شما و ما همه دست به دست هم بدهيم و اين مملكت را از سر بسازيم .بايد ما مثل زلزله اي كه آمده است ، بايد بسازيم از سر. ان شاءالله اميدوارم كه خداوند اين قشرها را همه را به هم نزديك كند. نه من به شما بدبين باشم و نيستم ، و نه شما به ما بدبين باشيد و ان شاءالله نيستيد. خداوند همه شما را توفيق بدهد، تاييد كند. متشكرم از اينكه تشريف آورديد.