عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 84 -  مسئوليت روشنگري و تبليغ
صفحه : 84
والسلام عليكم و رحمه الله
بين شيعه و سني ابدا تفرقه نيست ؛ بين شيعه و سني نبايد تفرقه باشد. بايد وحدت كلمه راحفظ كنيد. ائمه اطهار ما سفارش كردند به ما كه بپيونديد با هم ؛ و با هم اجتماعمان راحفظ كنيم . و كسي كه اين اجتماع را بخواهد كه به هم بزند، يا جاهل است و يا مغرض . ونبايد به اين حرفها گوش بكنند. برادران سني ما نبايد به يك تبليغاتي كه از طرف دشمنان اسلام مي شود ترتيب اثر بدهند. ما با آنها برادر هستيم ، آنها با ما برادر هستند. اين مملكت مال همه ماست ، مال همه ما. مال اقليتهاي مذهبي ، مال مذهبيون ما، مال برادران اهل سنت ما. همه ما با هم هستيم .
مسئوليت روشنگري و تبليغ
و آن چيزي كه الان بر شما آقايان اهل علم و طلاب محترم و فضلاي معظم - عظم الله اجرهم - . . . هست اين است كه بايد متفرق بشويد در بلاد، و مسائل ما را به بلاد تبليغ بفرماييد. در بلاد، در آنجاهاي دورافتاده اين مسائل را تبليغ بكنيد كه اين اختلافات رفع بشود و اين اشتباهات بركنار برود.
من از خداي تبارك و تعالي سلامت همه علما را مي خواهم . از قراري كه گفتند خدمه محترم قم (3) هم در اينجا تشريف دارند، من از آنها هم تشكر مي كنم . آنها هم از ماهستند، ما هم از آنها هستيم . آنها هم برادران اسلامي ما هستند. آنها هم خدمتگزار به فاطمه ، به حضرت فاطمه معصومه هستند و بزرگند پيش ما. و من خدمتگزار همه شماهستم . خداوند همه را توفيق بدهد.