عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 82 -  پيامي به ارتش
صفحه : 82
بوده اند، همه را رفض كرد، همه را كنار زد. اين رمز وحدت كلمه است . اين وحدت كلمه را بايد حفظ كنيد؛ و با حفظ وحدت كلمه تا آخر ان شاءالله خواهيد رفت . بايد همه آقايان ،همه اقشار، همه كساني كه علاقه مند به اسلام هستند، علاقه مند به مسلمين هستند،علاقه مند به امام زمان - سلام الله عليه - هستند بايد همه در صف واحد به مبارزه ادامه دهند، در صف واحد به نهضت ادامه دهند. اين نهضت مقدس هست تا آن وقتي كه ما به نهايت برسيم ؛ به پيروزي نهايي كه عبارت از رفتن همه قواي شيطاني و جانشين شدن قواي رحماني در مملكتي كه تعلق به امام دارد، تعلق به امام زمان دارد، تعلق به خدا دارد،تعلق به پيغمبر اسلام دارد. همه با هم ، هم كلمه بايد بشويم تا اينكه رفض كنيم اين قواي شيطاني را؛ اين قواي شيطاني كه الان ديگر در حال تزلزل هستند و حشاشه اي بيشتر ازآنها باقي نمانده است .
پيامي به ارتش
باز هم گاهي يك صحبتهاي غير صحيح مي كنند! اگر اينها به ملت احترام قائل شدند،اگر اينها احترام به آراي ملت مي گذارند، آراي ملت اين است كه الان در خيابانها فريادمي زند، در تمام شهرستانها فرياد مي زند. وحدت ملت و آراي ملت آن است كه فردا درتمام شهرهاي ايران ، در تهران ، در ساير شهرهاي ايران ، همراهي خودشان را با اين معنايي كه ما عرض كرديم پيوند دادند و همراهي خودشان را اعلام مي كنند. (1) آن كسي كه قائل است به اينكه ما تابع ملت هستيم ، اگر صحيح مي گويد بايد بپيوندد به ملت . ارتش بايد بپيوندد به ملت . ارتش از ملت است ، ملت از ارتش است . ما پشتيباني [از] ارتش رااعلام مي كنيم ؛ روحانيت پشتيباني خودشان را از ارتش اعلام مي كنند. ارتش هم بايد مثل ساير مسلمانها بيايند در صف مسلمين ، و ارتش امام زمان - سلام الله عليه - باشند نه ارتش دشمنان امام زمان . اي ارتش محترم ! شما مسلم هستيد، شما تابع پيغمبر و قرآن هستيد،شما تابع پيغمبر اسلام و امام زمان - سلام الله عليه - هستيد، بايد شما هم در صفوف مسلمين