عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 81 -  كشور امام زمان
سخنراني
مكان : تهران ، مدرسه علوي
موضوع : وحدت كلمه ، برادري شيعه و سني - جايگاه اقليتهاي مذهبي - حمايت از ارتش
حضار: مدرسان و طلاب حوزه علميه قم ، كاركنان هواپيمايي ملي و شركت نفت
زمان : 17 بهمن 1357 / 8 ربيع الاول 1399
صفحه : 81
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
كشور امام زمان
من از همه طبقات ملت تشكر مي كنم . من [از] اين اشتراك مساعي كه بين دولت ما،بين ملت ما حاصل شده است از ملت تشكر مي كنم . موفقيت شما مرهون پيوستگي بعضي به بعض است . من از اينكه روحانيون با دانشگاهي ، روحانيون با كاركنان نفت ، روحانيون با كاركنان هواپيمايي با هم اينجا آمدند و اتصال خودشان را با هم به همين معنا اعلام كرده اند تشكر مي كنم . آقايان روحانيون كه در حوزه علميه قم و در ساير حوزه هاي مقدسه ، و در مراكز ايران - تهران و ساير جاها - همه به هم پيوسته اند و در راه اسلام تشريك مساعي مي كنند ماجورند. خداوند تعالي همه شما را عزت و عظمت عنايت فرمايد. خداي تعالي دست اجانب را از مملكت شما كوتاه كند. اينجا مملكت امام عصر- سلام الله عليه - است ؛ بايد اجانب در او دست نداشته باشند؛ بايد كساني كه پيوند با امام عصر - سلام الله عليه - ندارند كنار بروند.
رمز پيروزي
ما گرفتاريهاي زياد داشتيم ، و گرفتاريهاي زياد هم در راه داريم . تاكنون آنقدر كه عمل شده است و پيروزي بحمدالله حاصل شده است ، رمز اين پيروزي وحدت كلمه است . وحدت كلمه ايراني ها - همه اقشار ايران - موجب شد كه ابرقدرتها را به زانودرآورد؛ آن قدرت شيطاني را رفض كرد. قدرتهاي بزرگ شيطاني كه پشت سر او
صفحه : 82
بوده اند، همه را رفض كرد، همه را كنار زد. اين رمز وحدت كلمه است . اين وحدت كلمه را بايد حفظ كنيد؛ و با حفظ وحدت كلمه تا آخر ان شاءالله خواهيد رفت . بايد همه آقايان ،همه اقشار، همه كساني كه علاقه مند به اسلام هستند، علاقه مند به مسلمين هستند،علاقه مند به امام زمان - سلام الله عليه - هستند بايد همه در صف واحد به مبارزه ادامه دهند، در صف واحد به نهضت ادامه دهند. اين نهضت مقدس هست تا آن وقتي كه ما به نهايت برسيم ؛ به پيروزي نهايي كه عبارت از رفتن همه قواي شيطاني و جانشين شدن قواي رحماني در مملكتي كه تعلق به امام دارد، تعلق به امام زمان دارد، تعلق به خدا دارد،تعلق به پيغمبر اسلام دارد. همه با هم ، هم كلمه بايد بشويم تا اينكه رفض كنيم اين قواي شيطاني را؛ اين قواي شيطاني كه الان ديگر در حال تزلزل هستند و حشاشه اي بيشتر ازآنها باقي نمانده است .
پيامي به ارتش
باز هم گاهي يك صحبتهاي غير صحيح مي كنند! اگر اينها به ملت احترام قائل شدند،اگر اينها احترام به آراي ملت مي گذارند، آراي ملت اين است كه الان در خيابانها فريادمي زند، در تمام شهرستانها فرياد مي زند. وحدت ملت و آراي ملت آن است كه فردا درتمام شهرهاي ايران ، در تهران ، در ساير شهرهاي ايران ، همراهي خودشان را با اين معنايي كه ما عرض كرديم پيوند دادند و همراهي خودشان را اعلام مي كنند. (1) آن كسي كه قائل است به اينكه ما تابع ملت هستيم ، اگر صحيح مي گويد بايد بپيوندد به ملت . ارتش بايد بپيوندد به ملت . ارتش از ملت است ، ملت از ارتش است . ما پشتيباني [از] ارتش رااعلام مي كنيم ؛ روحانيت پشتيباني خودشان را از ارتش اعلام مي كنند. ارتش هم بايد مثل ساير مسلمانها بيايند در صف مسلمين ، و ارتش امام زمان - سلام الله عليه - باشند نه ارتش دشمنان امام زمان . اي ارتش محترم ! شما مسلم هستيد، شما تابع پيغمبر و قرآن هستيد،شما تابع پيغمبر اسلام و امام زمان - سلام الله عليه - هستيد، بايد شما هم در صفوف مسلمين
صفحه : 83
با هم هم صدا باشيد. ما با همه مسلمين هم صدا هستيم ، ما با همه ملت هم صدا هستيم .
اعلام وحدت و همبستگي
ما پيوستگي خودمان را به اقليتهاي مذهبي اعلام مي كنيم . ما برادري خودمان را به برادران اهل سنت اعلام مي كنيم . دشمنان اسلامند كه مي خواهند ما را با برادرهاي خودمان مختلف كنند. دشمنهاي اسلام يا گول خورده هاي از آنها هستند كه در اين وقت مخالفت مابين دو دسته را اعلام مي كنند. ما اعلام مي كنيم وحدت كلمه مسلمين را. اگرمسلمين وحدت كلمه داشتند، امكان نداشت اجانب بر آنها تسلط پيدا بكنند. اين تفرقه در بين مسلمين است كه باعث شده است كه اجانب بر ما تسلط پيدا بكنند. اين تفرقه مسلمين است كه از اول با دست اشخاص جاهل تحقق پيدا كرد، و الان هم ما گرفتارهستيم . واجب است بر همه مسلمين كه با هم باشند. يك زمان حساسي است ؛ مابين حيات و موت مردد هستيم . ما الان مملكتمان يا بايد تا ابد زير يوغ استعمار و استبدادباشد، يا بايد الان از اين يوغ خارج بشود. اگر وحدت كلمه را حفظ نكنيد، تا آخر بايدمبتلا باشيد.
سني و شيعه برادرند
حضرات آقايان ! همه ما مسئول هستيم . روحانيون در درجه اول مسئوليت هستند.روحانيون بايد بروند در بلاد و در جاهايي كه دوردست است (2) لازم است كه بروند دردهات و قصبات و اعلام كنند مسائلي را كه ما مي گوييم . در جاهاي دورافتاده ممكن است كه يك اغفالهايي باشد، يك تبليغات سوئي باشد. اينها در مراكز مثل تهران يا ساير بلادعظيم نمي توانند تبليغات خلاف بكنند، لكن در قراء و قصبات دورافتاده ، يك حرفهاي غير ظاهر مي زنند، غير صحيح مي زنند؛ مثلا مي گويند كه اقليتهاي مذهبي در حكومت اسلام بايد از بين بروند! اين خلاف اسلام است . اسلام اقليتهاي مذهبي را احترام گذاشته است ؛ اسلام اقليتهاي مذهبي را در مملكت ما محترم مي شمرد. و همين طور در اسلام
صفحه : 84
بين شيعه و سني ابدا تفرقه نيست ؛ بين شيعه و سني نبايد تفرقه باشد. بايد وحدت كلمه راحفظ كنيد. ائمه اطهار ما سفارش كردند به ما كه بپيونديد با هم ؛ و با هم اجتماعمان راحفظ كنيم . و كسي كه اين اجتماع را بخواهد كه به هم بزند، يا جاهل است و يا مغرض . ونبايد به اين حرفها گوش بكنند. برادران سني ما نبايد به يك تبليغاتي كه از طرف دشمنان اسلام مي شود ترتيب اثر بدهند. ما با آنها برادر هستيم ، آنها با ما برادر هستند. اين مملكت مال همه ماست ، مال همه ما. مال اقليتهاي مذهبي ، مال مذهبيون ما، مال برادران اهل سنت ما. همه ما با هم هستيم .
مسئوليت روشنگري و تبليغ
و آن چيزي كه الان بر شما آقايان اهل علم و طلاب محترم و فضلاي معظم - عظم الله اجرهم - . . . هست اين است كه بايد متفرق بشويد در بلاد، و مسائل ما را به بلاد تبليغ بفرماييد. در بلاد، در آنجاهاي دورافتاده اين مسائل را تبليغ بكنيد كه اين اختلافات رفع بشود و اين اشتباهات بركنار برود.
من از خداي تبارك و تعالي سلامت همه علما را مي خواهم . از قراري كه گفتند خدمه محترم قم (3) هم در اينجا تشريف دارند، من از آنها هم تشكر مي كنم . آنها هم از ماهستند، ما هم از آنها هستيم . آنها هم برادران اسلامي ما هستند. آنها هم خدمتگزار به فاطمه ، به حضرت فاطمه معصومه هستند و بزرگند پيش ما. و من خدمتگزار همه شماهستم . خداوند همه را توفيق بدهد.
والسلام عليكم و رحمه الله