عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 79 -  پشتيباني از دولت موقت
صفحه : 79
نيست ، بايد ما دنبال بكنيم تا اينكه اين نهضت را به آخر برسانيم و يك حكومت عادل در اينجا باشد. يعني يك حكومتي باشد كه نخواهد جيب خودش را پر بكند، حكومتي باشد كه خودش را از ملت بداند و خدمتگزار بداند، نه خودش را آقاي ملت بداند. اين حكومتهايي كه داشتيم [اين ] سلاطين هميشه اينطور بودند كه اينها عقيده شان اين بوده است كه همه اين ملتها عبيد ما هستند. اين برخلاف سنت انبيا بوده است ، برخلاف سنت اوليا بوده است ، برخلاف عقل انساني است ، برخلاف حقوق بشر است ، برخلاف قوانين دنياست . و اينها هيچ وقت عمل نمي كردند. بايد حالا ان شاءالله حكومتي پيش بيايد كه مسئول باشد پيش ملت . مجلسي باشد [كه ] از خود ملت باشد. ما در پنجاه سال مجلسي كه از خودمان باشد نداشتيم . هميشه مجلسي بوده است كه ديگران ، حالا يا خارجيها براي ماافراد را تعيين مي كردند - چنانچه محمدرضاخان گفت كه ليست مي فرستادند - يا اينكه نه ،اگر آنها هم نمي كردند خود اينها، سرنيزه اينها بود كه تعيين مي كردند. ما سرنوشتمان سرنوشت سرنيزه بود. و ما اميدواريم كه سرنوشتمان سرنوشت قرآني باشد ان شاءالله .خداوند ان شاءالله همه شما را موفق كند و همه ما را موفق كند به خدمتگزاري .
پشتيباني از دولت موقت
[يكي از حضار: خيلي متشكريم . عوض همگي استدعا مي كنم در تاييد فرمايشاتتان اگر مصلحت باشد،عين همين كميته هايي كه هست يا هركس ديگري را كه حضرتعالي صلاح بدانيد يك نفر را تعيين بفرماييد كه به امر صادرات اين مملكت برسد و ما بتوانيم با او تماس بگيريم و ان شاءالله به حول و قوه خداوند صادرات مملكت را تقويت كنيم كه به وضع خيلي بدي درآمده در اثر حكومتهاي فاسد. ]
ان شاءالله اميدواريم كه اين كار درست بشود. و آقاي مهندس بازرگان را من انتخاب كردم براي اينكه دولت تشكيل بدهد؛ يعني دولت موقت . و ايشان را من مي شناسم و مردصالحي است . و آقايان هم بايد پشتيباني بكنند از او و در روزنامه ها پشتيباني خودشان رااعلام بكنند. و ايشان ان شاءالله دولتش را تشكيل مي دهد. و مجاري امور ان شاءالله اميدواريم به خواست خدا به حال اول برگردد و اينطور مسائل ، اينطور مشكلات