عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 7 -  تقريظ تقدير از زحمات آقاي ابراهيم يزدي در ايام اقامت در فرانسه
تقريظ
زمان : 11 بهمن 1357 / 2 ربيع الاول 1399
مكان : پاريس ، نوفل لوشاتو
مخاطب : يزدي ، ابراهيم
موضوع : تقدير از زحمات آقاي يزدي در ايام اقامت در فرانسه
صفحه : 7
بسمه تعالي
در سفري كه ناچار به پاريس منتهي شد، جناب آقاي دكتر يزدي از لحظه اول همراهي نمودند و مدت چهار ماه و چند روز تحمل زحماتي ارزنده نمودند و خدمات ارزنده اي به نهضت مقدس كردند، و در اين چند ماه با كمال صداقت و امانت تقبل اموري چند را نمودند، اميد است خداي متعال ايشان را اجر و توفيق عنايت فرمايد.
2 ع 1 99
روح الله الموسوي الخميني