عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 58 -  معرفي دولت موقت بر اساس ولايت
صفحه : 58
سلطنتي پهلوي يك رژيم متكي بر سرنيزه بوده است و قانوني نبوده است . وقتي رژيم قانوني نشد، مجالسي كه بعدها هم تهيه كردند ملي نبوده است ، قانوني نبوده است . تمام اين مسائل به ما مي فهماند كه الان نه دولت قانوني است ، نه مجلس قانوني است - نه اين مجلس و نه آن مجلس . (3)
معرفي دولت موقت بر اساس ولايت
ولهذا چون ما مجلس را غيرقانوني مي دانيم و دولت را هم غيرقانوني مي دانيم واوضاع كشور را آشفته مي بينيم ، براي اينكه خاتمه بدهيم به وضع [آشفته ] كشور، ما به واسطه اتكا به اين آراي عمومي - كه شما الان مي بينيد و ديديد تاكنون كه آراي عمومي باماست و ما را به عنوان "وكالت " يا بفرماييد به عنوان "رهبري "، همه قبول دارند - از اين جهت ما يك دولتي را معرفي مي كنيم ، رئيس دولتي را معرفي مي كنيم [تا] موقتا دولتي تشكيل بدهد كه هم به اين آشفتگيها خاتمه بدهد، و هم يك مسئله مهمي كه مجلس موسسان است ، انتخابات مجلس موسسان را درست كند، و مقدمات آن را درست كند ومجلس موسسان تاسيس بشود. و همين طور انتخابات هم درست بشود و آنها دولت دائمي را انتخاب بكنند. و مجلس موسسان ؛ . . . جمهوري اسلامي را [به ] رفراندم بگذارد . . . با اينكه من اعتقادم اين است كه ديگر احتياج به رفراندم نيست و مردم مكرربه جمهوري اسلامي راي داده اند؛ لكن براي اينكه بهانه ها تمام بشود و شمارش آرابشود، ما بايد آزادانه يك همچو كاري بكنيم تا مردم بدانند، تا همه عالم بدانند كه راي آزاد كه مردم مي دهند به كه مي دهند و به چه رژيمي مي دهند. لهذا ما دولت موقت راتعيين كرديم . و چون جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان را سالهاي طولاني است ازنزديك مي شناسم و يك مردي است صالح ، متدين ، عقيده مند به ديانت و امين و ملي وبدون گرايش به يك شيئي كه برخلاف مقررات شرعي است ، من ايشان را معرفي مي كنم كه ايشان رئيس دولت باشند. و ايشان وزراي خودشان را بعد تعيين خواهند كرد، و به ما