عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 54 -  حكم تشكيل دولت موقت به آقاي مهدي بازرگان
مناسبت : تشكيل دولت موقت
حكم
زمان : 15 بهمن 1357 / 6 ربيع الاول 1399
مكان : تهران ، مدرسه رفاه
مخاطب : بازرگان ، مهدي
موضوع : نخست وزيري آقاي بازرگان (1)
صفحه : 54
6 ربيع الاول 1399
مقتضي است كه اعضاي دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرايطي كه مشخص نموده ام تعيين و معرفي نماييد.
بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب ، بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع ومتعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است ، و به موجب اعتمادي كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعي كه از سوابقتان در مبارزات اسلامي و ملي دارم ، جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي به گروهي خاص ،مامور تشكيل دولت موقت مي نمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصا انجام رفراندم و رجوع به آراي عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي كشور به جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس موسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسي جديد را بدهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان
كارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همكاري كامل نموده و
صفحه : 55
رعايت انضباط را براي وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان يافتن امور كشورخواهند نمود.
موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخي از خداوند متعال مسئلت مي نمايم .
روح الله الموسوي الخميني