عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 534 -  سخنراني در جمع كاركنان بانك صادرات "لزوم تحول در جامعه "
سخنراني
زمان : 23 فروردين 1358 / 14 جمادي الاول 1399
مكان : قم
حضار: گروهي از نمايندگان كاركنان بانك صادرات ايران
موضوع : لزوم تحول در جامعه
صفحه : 534
بسم الله الرحمن الرحيم
نقش استعمار در جدايي ميان توده ها
من از همه آقايان كه تشريف آورديد و از نزديك با هم مواجه شديم تشكر مي كنم .ما بايد سابقا هم روابط با هم داشته باشيم . ملت بايد اقشارش با هم مربوط باشند. اين جدايي كه در اين طول زمان بين اقشار ملت بود، اين يك امري بود كه استعمارگران اين امر را درست كرده اند؛ يعني عمال آنها در اينجا و خود آنها با تبليغات ، بين اقشار ملت جدايي انداختند. بايد ما همه با هم ، همان طوري كه تا اينجا با هم پيروز شديم و همه يك مطلب مي خواستيم و آن اسلام و جمهوري اسلامي ، از اين به بعد هم بايد همه با هم ؛ تاآخر نقطه اي كه جريان احكام اسلام در كشور باشد همه با هم باشيم ، جدايي نداشته باشيم .
من از اينكه شما بناي بر اين مطلب گذاشتيد كه متحول كنيد صورت طاغوتي را به صورت اسلامي و بانك اسلامي در سراسر كشور تاسيس كنيد متشكرم ؛ لكن منتظرم كه
بايد اين مملكت ، كه طاغوت در آن سالهاي طولاني زندگي كرده است و مردم رامتحول كرده بود به يك مردم غير صحيح ، بايد - با زحمت - همه متحول بشوند به يك انسانهاي اسلامي - الهي ؛ كه در اسلام ، انسان اسلامي خيانت نخواهد كرد، به شرق وغرب توجه نخواهد كرد. بايد اين بانكهايي كه در ايران هست متحول بشوند از صورت طاغوتي ، كه رباگيري و رباخواري است به صورت اسلامي ان شاءالله .
بانك اسلامي ، همراه با تحولي اسلامي
صفحه : 535
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
ببينم عمل چيست . آيا در عمل هم همين طور است ؟ باز اموري كه سابق انجام مي گرفت انجام مي گيرد يا خير؟ تحول در محتوا هست ؛ ما با اسم خيلي كار نداريم ، با محتوا كارداريم . محتوا بايد اسلامي بشود. شما ديديد كه در اين مدت در تبليغات اين بود كه عدالت اجتماعي ، اسلام ، قرآن ، اين حرفها بود لكن محتوا نداشت ، واقعيت نداشت . (1)حالا هم همين طور است ؛ اگر محتوا اسلامي باشد [و] واقعيت پيدا بكند - اين مطلبي كه آقايان آمده اند و مي فرمايند - آن وقت مطلب صحيح است و تحول اسلامي پيدا شده است ؛ اما اگر فقط لفظ باشد - كه سابقا [هم ] اين لفظها بود - آن وقت وضع ديگر پيش خواهد آمد.
من از شما آقايان متشكرم و اميدوارم كه همه با هم به سعادت برسيد، و همه با هم ايران را اصلاح كنيد، متحول كنيد. و هركس در هر مقامي كه هست از دولت پشتيباني كندو با ملت همراه باشد؛ تا اينكه ان شاءالله تمام مقاصد اسلامي ، كه به سعادت همه شماها و به سعادت بشر است ، ان شاءالله پياده بشود.