عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 531 -  ارتش ، ضامن استقلال كشور
صفحه : 531
ارتش ، ضامن استقلال كشور
برسند به آن وقتي كه برومند شوند و براي اسلام و براي انسانيت خدمتگزار باشند.
امروز روز هوشياري است ، روز بيداري است . شما با وحدت كلمه بر ابرقدرتها و برقدرت شيطاني شاه سابق ، بر اين قدرتها غلبه كرديد و پيروز شديد. اين وحدت كلمه راحفظ كنيد. قدرت خودتان را به واسطه ايمان حفظ كنيد. شما برادرهاي ما هستيد و شمابايد ايران را از هر گزندي حفظ كنيد؛ و ما بايد و ايران بايد پشتيبان شما باشند، ملت ايران بايد پشتيبان شما باشد. و همه ما با هم به پيش ان شاءالله !
ارتش اسلام در صدر اسلام ، با آنكه ارتشي ضعيف بود به حسب ساز و برگ ، شايدهر چند نفر يك شمشير داشتند، هر چند نفر يك اسب داشتند لكن چون قوت ايمان داشتند، در ظرف كمتر از نيم قرن بر تمام قدرتهايي كه در آن وقت بود غلبه كردند؛ تمام قدرتها را خاضع كردند. اگر چنانچه ارتش معظم ما، كه از خود ماست و ما از او هستيم ،قدرت ايمان خودش را تقويت كند، ان شاءالله تعالي بر همه مشكلات و بر همه چيزهايي كه براي ما در پيش است ، ان شاءالله همه مشكلات ما را حل خواهد كرد. ارتش ما پشتوانه ملت ماست ؛ ارتش ما ضامن استقلال كشور ماست . ارتش ما از ماست و ما از ارتش . ملت و ارتش از هم جدايي ندارند؛ در زمان طاغوت بود كه بين اقشار ملت جدايي انداختند:ارتش را از مردم جدا كردند و مردم را از ارتش ، فرهنگيان را از روحانيين جدا كردند وروحانيين را از آنها، بازاريها را از احزاب سياسي جدا كردند و آنها را از آنها؛ براي اينكه استفاده كنند و از اختلاف ما نتيجه ببرند.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته