عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 528 -  همراه با دولت در رويارويي با توطئه ها
مناسبت : وفات حضرت زهرا "س "
حضار: گروهي از مردم بندر لنگه به اتفاق آقاي سيد جواد ركني (1)
مكان : قم
سخنراني
موضوع : لزوم رويارويي با توطئه ها - همكاري با دولت
زمان : 22 فروردين 1358 / 13 جمادي الاول 1399
صفحه : 528
همراه با دولت در رويارويي با توطئه ها
الان وقتي است كه همه با هم هم صدا و همراي ، همه با هم باشيد و اين نهضت را پيش ببريد. اگر در سرحدات كه شما هستيد شلوغيهايي هست و فرصت طلبها در آنجامي خواهند كارهاي زشتي بكنند، شماها جلو بگيريد؛ البته از طرف دولت هم اقدام
اوضاع ايران در عصر پهلوي
بسم الله الرحمن الرحيم
از آقايان كه از راه دور آمدند براي تفقد از اينجانب ، . . . تشكر مي كنم . سلامت وسعادت همه را از خداي تبارك و تعالي خواستارم . شما محروميت خودتان را اطلاع داريد، تمام مردم ايران در دوره اين پدر و پسر محروم بودند. محروم از آزادي ، محروم از استقلال . جوانهاي ما در همه اطراف ايران در حبس و شكنجه به سر برده اند و محروم از آزادي و استقلال بوده اند. علماي ايران محروم از آزادي بوده اند و بسياري از آنها درتبعيد و حبس به سر برده اند. مردم تهران ، اين محلاتي كه "زاغه نشين " گفته مي شود يا"چادرنشين "، شايد از محلهاي شما محرومتر باشند. اينها در خانه هاي گلي يا زير چادر،هر يك با چندين عائله به سر مي برند؛ مثل يك سوراخي كه جانورها در آنجا باشند!ايران يك حبسي بود از براي همه اهالي محترمش ، و بحمدالله اين حبس شكسته شد وآزادي به شما برگشت و استقلال پيدا كرديد.
صفحه : 529
مي شود. من از شما خواستارم كه به دولت كمك كنيد، به ژاندارمري كمك كنيد و فقطاين نباشد كه منتظر باشيد دولت همه كارها را بكند؛ دولت نمي تواند همه كارها را انجام بدهد. شماها بايد پشتيباني كنيد، هم از ارتش ، هم از ژاندارمري و هم از قواي انتظامي وكلانتريها؛ و همه با هم جلو مفسده جويان را بگيريد. اين مفسده جويان مي خواهند بازشما را به حال اول برگردانند و زير ستمهاي سابق قرار بدهند و ذخاير شما را ببرند. مااميدواريم با برقراري حكومت عدل اسلامي و توانايي بر اينكه احكام اسلام را در ايران جاري بكنيم ، براي همه قشرها سعادت - هم سعادت دنيا و هم سعادت آخرت - پيش بيايد. من از خداي تبارك و تعالي سلامت و سعادت همه ايراني ها و شما جواناني كه دراينجا مجتمع هستيد مي خواهم . و سلام و درود بر شما!