عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 518 -  پيام به ملت ايران "افتتاح حساب شماره 100"
پيام
موضوع : افتتاح حساب شماره 100 به منظور خانه سازي براي مستضعفان
مكان : قم
زمان : 21 فروردين 1358 / 12 جمادي الاول 1399(1)
مخاطب : ملت ايران
صفحه : 518
ملت عزيز! برادران و خواهران دلير و مبارز - ايدهم الله تعالي
اينك به مرحله حساسي از دوران انقلاب اسلامي خود رسيده ايم . دوران سازندگي ،دوراني كه بايد از ثمرات انقلابمان مردم محروم و ستمديده ايران بهره مند شوند؛دوراني كه بايد شكوه نظام عدل اسلامي را لمس كنيد؛ دوراني كه همه بايد دست به دست هم بدهيم تا ريشه فقر و استضعاف را بركنيم . شما مردم شريف ايران در جريان مبارزه با استعمار و استثمار پيروزي بزرگي به دست آورديد و توانستيد با اتكال به خداي متعال و وحدت كلمه و مشاركت همه قشرها بر طاغوت زمان غلبه كنيد و پشت ابرقدرتهارا بلرزانيد. اكنون نيز با خودياري و همكاري براي مبارزه عليه فقر و محروميت بسيج شويد، و با تاييد الهي به نجات مردم مستضعف كمر همت ببنديد.
در رژيم منفور پهلوي مسئله مسكن يكي از مصيبت بارترين مشكلات اجتماعي مردم ما بود. بسياري از مردم در اسارت تهيه يك قطعه زمين و داشتن يك لانه بودند، وچه بسا تمام عمرشان را زير بار بانكها و سودجويان و غارتگران به سر مي بردند تا بتوانندپناهگاهي را براي خود و فرزندانشان دست و پا كنند. قشر عظيمي از مستضعفان جامعه هم بكلي از داشتن خانه محروم بودند و در زواياي بيغوله ها و اتاقكهاي تنگ و تاريك وخرابه ها به سر مي بردند؛ و چه بسا قسمت مهمي از درآمد ناچيزشان را بايستي براي
بسم الله الرحمن الرحيم
صفحه : 519
من اميدوارم همه كساني كه زمينهاي وسيعي در اختيار دارند به اين امر مهم اسلامي -انساني كمك كنند، و زمينها را در مناطق مرغوب قابل سكونت در اختيار اين طرح بگذارند. و نيز هركس كه توانايي دارد، در تامين انواع مصالح ساختماني به اين خدمت اسلامي كمك و نيروي كار و كارگري به طور وسيع به كار افتد، و دولت نيز تصميمات لازم را در تامين آب و برق و اسفالت و وسايل اياب و ذهاب و مدرسه و درمانگاه وديگر نيازمنديهاي عمومي فراهم سازد.
همه محرومان بايد خانه داشته باشند. هيچ كسي در هيچ گوشه مملكت نبايد از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامي است كه براي اين مسئله مهم چاره اي بينديشد، و برهمه مردم است كه در اين مورد همكاري كنند.
بنياد مستضعفين نيز بايد به كمك اين طرح بشتابد و از اموال مصادره شده خاندان پهلوي و اطرافيانش در اين طرح استفاده شود. و نيز دولت بايد در طرحهاي اساسي ودرازمدت خود براي حل اين مشكل در سطح عموم طرحهايي تهيه كند؛ و اكنون اين
مشكل زمين بايد حل شود و همه بندگان محروم خدا بايد از اين موهبت الهي استفاده كنند.
اجاره آن بپردازند؛ و اين ميراث شوم براي ملت ما باقي مانده و اكنون جامعه ما با چنين مصيبتي دست به گريبان است . نظام اسلام چنين ظلم و تبعيضي را تحمل نخواهد كرد؛ واين از حداقل [حقوق ] هر فرد است كه بايد مسكن داشته باشد.
اينجانب حسابي به شماره 100 در تمام شعب بانك ملي افتتاح كرده و از همه كساني كه توانايي دارند دعوت مي كنم كه براي كمك به خانه سازي براي محرومان به اين حساب پول واريز كنند. و در هر محل از بين افراد صالح و مورد اعتماد، گروهي حداقل مركب از سه نفر از مهندسان و كارشناسان شهرسازي و خانه سازي و يك نفر روحاني ويك نماينده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جويي و دقت كامل خانه هاي ارزان قيمتي بسازند و در اختيار محرومان قرار بدهند، و در اين طرح به هيچ وجه پولي در برابر خريدزمين پرداخت نشود.
صفحه : 520
يك تجربه تازه از بسيج نيروي ايمان جامعه در راه تعاون اسلامي و مبارزه با محروميت است كه ملت با توفيق الهي بايد از آن نيز سرفراز درآيد.
به تاريخ 21 فروردين ماه 1358
روح الله الموسوي الخميني
من با كمال تواضع از ملت عزيز در اين امر حياتي استمداد مي كنم و سلامت و سعادت همگان را خواستارم . والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته .