عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 512 -  خيانت دودمان پهلوي به عشاير
سخنراني
مكان : قم
موضوع : عشاير در رژيم گذشته - انتخابات مجلس
زمان : 19 فروردين 1358 / 10 جمادي الاول 1399
حضار: جمعي از عشاير "چهارلنگ " بختياري
صفحه : 512
خيانت دودمان پهلوي به عشاير
قطع دست خيانتكاران
تاكنون كه رژيم فاسد برقرار بود، تا آن وقتي كه اين رژيم خائن برقرار بود، مملكت مانه استقلال داشت نه آزادي . و همه شما طعم اين مطلب را چشيده بوديد كه همه دراختناق بوديم و همه غيرآزاد. بحمدالله با قيام ملت و تمام اقشار - چه عشاير و چه شهريها- با اين قيام شماها و ماها توانستيم كه اين جرثومه فساد را بيرون كنيم . به طوري كه الان درهيچ جا به او منزل نمي دهند و الان به طور سرگرداني نمي داند چه بكند! نتيجه خيانتها وجنايتها را دارد مي چشد. لكن شما عشاير محترم و ساير عشاير محترم ايران و تمام اقشار
يكي از خيانتهاي رضا شاه به ملت ما اين بود كه مامور شده بود عشاير ما را سركوب كند. من در يك كتابي راجع به اين مطلب نوشتم لكن نگذاشتند آن جمله باشد. اين عشاير ما در اطراف ايران پشتوانه هاي استقلال ايران بودند؛ و خارجيها از باب اينكه اين قدرت را نمي توانستند تحمل كنند، مامور كردند رضا خان را - پدر اين محمدرضا را -براي سركوب كردن اين عشاير. و او خدمت خودش را با خيانتهاي به ملت ما به انجام رساند، و بعد از او هم پسرش همان نقشه را رفتار كرد. شما عشاير پشتوانه اين مملكت بوديد و ان شاءالله هستيد. پدران شما به اين مملكت خدمتها كردند و استقلال اين مملكت را حفظ كردند، و شما هم بايد به همان رويه عمل كنيد و استقلال مملكت خودتان راحفظ كنيد.
بسم الله الرحمن الرحيم
صفحه : 513
ان شاءالله الان كه ديديد كه رفراندم به چه آبرومندي تمام شد، كه در تمام دنيا همچورفراندمي نبود؛ رفراندمهاي دنيا به اين قدرت نبود. مردم ايران با اشتياق راي دادند به جمهوري اسلام ؛ چون علاقه داشتند به جمهوري اسلام و به اسلام . و از حيث كميت بيست ميليون جمعيت ، و بيشتر راي دادند به جمهوري اسلام ، و اسلام را تصويب كردند.
خداوند شماها را زنده نگه دارد. و از اين به بعد باز ما احتياج به ملت داريم و احتياج به شماها داريم . براي مجلس موسسان ، بايد اشخاصي كه در مجلس موسسان مي رونداشخاص امين باشند، اشخاص فاضل باشند، اشخاص مطلع باشند؛ گرايش نداشته باشندبه چپ و راست ؛ ملي باشند، مستقل باشند؛ فكرشان مستقل باشد. و ما احتياج داريم كه اين وحدت را حفظ كنيد تا اينكه ان شاءالله وقتي كه مجلس موسسان بنا شد بپا بشود،وكيلي كه صالح باشد بفرستيد. و شايد در آن وقت من به شما معرفي بكنم اشخاصي را كه صالح هستند.
ملت بايد هوشيارانه توجه داشته باشيد كه دستهاي خائن باز در زير پرده مشغول فعاليت هستند؛ آنها نمي خواهند يك ايران مستقل باشد، آنها مي خواهند ايران تمام مخازنش رابه آنها به طور رايگان بدهد؛ چنانچه داد. نفت ما را دادند و در ازاي آن پايگاه درست كردند براي امريكا. اين اسلحه هايي كه به ايران فرستادند اسلحه هايي بود كه به درد ايران نمي خورد؛ اسلحه هايي بود كه براي خود آنها بود. هم نفت ما را بردند و هم پايگاه به ازاي آن درست كردند. بايد از اين به بعد، به اينطور خيانتها خاتمه داد. بايد شما جوانهاي برومند هوشيارانه توجه داشته باشيد كه دستهاي خائني كه الان مشغول فعاليت هستند قطع كنيد.
و پس از آن باز ما احتياج داريم ، و آن مجلس شوراي ملي است . "مجلس شوراي ملي "هايي كه - يعني به اصطلاح ملي ، مجلس شوراهاي سلطنتي بايد گفت ! - تاكنون مي دانيد كه به اختيار شما نبوده . هيچ وقت نيامدند به شما بگويند كه مختاريد كه هر كس
انتخاب نمايندگان صالح
صفحه : 514
را مي خواهيد راي بدهيد. آن بساط گذشت . ان شاءالله ديگر عود هم نخواهد كرد و شمامستقل [و] آزاد، وكلاي مجلس را به مجلس مي فرستيد؛ لكن بايد ملاحظه كنيد كه بازشياطين نيايند و شما را اغفال كنند. بايد وكلاي آزادمنش ، وكلاي ملي ، وكلاي متدين ،وكلاي فاضل به مجلس شورا بفرستيد.
من از خداي تبارك و تعالي سلامت و سعادت شما را، ايلات ايران را، ايل "چهارلنگ " را - كه من اطلاع از حالشان دارم - من سلامت همه را خواهان هستم . شماهاپشتوانه مملكت ما هستيد و بايد ان شاءالله با قدرت و قوه جلوگيري از فساد بكنيد و حفظاستقلال مملكت خودتان را بكنيد. سلام بر همه شما دوستان من !