عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 51 -  در راه دستيابي به حكومت اسلامي
صفحه : 51
و الان وقتي است كه غفلت در آن مصادف با انتحار و خودكشي است . غفلت نبايدكرد؛ بايد اين نهضت را ادامه داد. بايد خيابانها را پر از جمعيت كرد. بايد همه مردم آگاهانه بريزند توي خيابانها و اين بنيان فاسد را از بين بردارند. چيزي ديگر از آن نمانده است جز يك حشاشه اي - چيز مختصري ؛ اين هم بايد با همت شما مردم مسلمان ، با همت ملت ايران ، بايد اين هم از ميان برداشته بشود تا ما برسيم به يك حكومت اسلامي ، به يك حكومت عدل ، به يك حكومتي كه نه منافع شما را تواند بخورد، نه تواند به غيربدهد. ما يك همچو حكومتي مي خواهيم . يك حكومت ملي اسلامي . يك جمهوري كه متكي بر راي خود مردم باشد. مردم آزادانه راي بدهند نه مثل اين پنجاه سال كه هيچ كس در هيچ چيز آزاد نبود؛ نه مثل اين سي و چند سال كه ما به اسارتها كشيده شديم ، به زحمتها كشيده شديم ؛ منافع ما، [سرمايه ]هايي كه ما داشتيم ، مخازن ما را بردند خوردند.الان هم در بانكهاي خارجي اينهايي كه مال مخازن ما هستند موجود است به اسم محمدرضاخان ، به اسم عائله او، به اسم - مثلا - آنهايي كه وابسته به او هستند. همه [داراييهاي ] ما را آنها برده اند. يك ملتي را فقير كردند و از اينجا رفتند و فرار كردند.
وحدت كلمه ، كليد پيروزي
ما از همه شما جوانها تشكر مي كنيم كه در اين موقع همه با قدرت ، همه با اراده ، همه باخواستهاي الهي بپا خاستيد و كارهاي خودتان را زمين گذاشتيد و اين كار بزرگي كه به عهده همه ماست دنبال كرديد. و رمز پيروزي شما وحدت كلمه [است ] و اينكه همه تان يك مطلب را مي خواهيد. الان همه ملتها، ملت ايران در هر شهري ، در هر دهي ، در هرقصبه اي همين مطلب را مي خواهد: نبود شاه كه نيست ان شاءالله ، نبود رژيم كه نيست ان شاءالله ؛ نبود دولت غاصب كه نيست ان شاءالله ؛ ايجاد حكومت اسلامي و جمهوري اسلامي كه خواهد بود ان شاءالله .
در راه دستيابي به حكومت اسلامي
من از همه شما آقايان تشكر مي كنم كه در اين موردها زحمت كشيديد لكن زحمتي