عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 502 -  راه آزادي ملتها
زمان : 17 فروردين 1358 / 8 جمادي الاول 1399
موضوع : رمز پيروزي ، آرزوي شهادت
حضار: جمعي از رهبران سياسي فلسطين - مسلمانان ليبي ، عراق و مصر و مبارزين عرب زبان ايران
سخنراني
مكان : قم
صفحه : 502
رمز پيروزي انقلاب اسلامي
من از اينكه آقايان از راه دور آمدند براي تفقد از ما و ملت ما تشكر مي كنم . ملت ماقبل از اينكه نهضتشان انساني باشد، اسلامي است و انساني . همان انسانيتي كه اسلام براي او شان قائل است . ما به قدرت طبيعي بر اين مشاكل و بر اين مصيبتهايي كه وارد شده است فائق نيامده ايم ؛ براي اينكه قدرت ما به حسب طبيعت يك قدرت بسيار ناچيزي بود درمقابل قدرتهاي بسيار بزرگ مثل قدرت امريكا و قدرت شاه سابق ، با آن ابزاري كه اينهادر دست داشتند. ما به اينها كه غلبه كرديم ، ملت ما كه در اين نهضت پيروز شد، اين فقطبراي اتكال به خدا بود. در ملت ما يك تحولي حاصل شد كه آن تحول سابقه نداشت ؛آن تحول اينطور بود كه شهادت را براي خودشان فوز عظيم مي دانستند. جوانهاي ما الان هم پيش من مي آيند، بعضي از آنها، و مي گويند كه شما دعا كنيد كه ما شهيد بشويم ! اين رمز پيروزي بود كه همان طوري كه در صدر اسلام مسلمين با اين رمز پيش بردند، ملت ماهم با اين رمز پيش برد؛ و با اين رمز است كه ملتها مي توانند پيش ببرند.
راه آزادي ملتها
شماها منتظر اين نباشيد كه دولتهاي شما براي شما كار بكنند. من دولتهاي عربي رابيش از پانزده سال است كه نصيحت كردم كه با هم متحد بشوند و "قدس " را نجات
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
صفحه : 503
بدهند، و هيچ ابدا در آنها اثر نكرد؛ براي اينكه در فكر اين مسائل نيستند. آنها اگرصحبتي هم از اين مسائل بكنند، همان صحبتهايي است كه شاه سابق ما راجع به پيشرفتهامي كرد و راجع به "تمدن بزرگ " مي كرد! اينها هيچ يك به فكر امتها نيستند؛ امتهاخودشان بايد به فكر خودشان باشند. اگر ما بنا بود كه بنشينيم تا براي ما دولتها كار بكنند،حالا باز همان عقب ماندگي را داشتيم و باز شاه سابق بر ما حكومت مي كرد. ما به قوت ايمان كه در شعب ما حاصل شد - با آن قوت ايمان با اين ابرقدرتها مخالفت كرديم وبحمدالله پيروز شديم و دست آنها را كوتاه كرديم . شما اگر بخواهيد به مشكلات خودتان پيروز بشويد، اگر بخواهيد قدس را نجات بدهيد، اگر بخواهيد فلسطين را نجات بدهيد، اگر بخواهيد مصر را نجات بدهيد و ساير ممالك عربي را نجات بدهيد از دست اين عمال ، از دست اجانب ، ملتها بايد قيام بكنند؛ بايد ملتها اين كار را انجام بدهند؛ننشينند كه دولتها بر اين مسائل وارد بشوند. آنها روي مسائلي كه براي خودشان صرفه دارد عمل مي كنند.
"شهادت ": رمز پيروزي
ملتها بايد قيام كنند؛ و ملتها بايد "رمز" را بفهمند كه رمز پيروزي اين است كه "شهادت "را آرزو بكنند و به حيات ، حيات مادي ، دنيايي ، حيواني ، ارزش قائل نباشند. اين رمزاست كه ملتها را مي تواند پيش ببرد، اين رمزي است كه قرآن آورده است و ملتهاي عرب را، در صورتي كه در كمال ضعف بودند، بر دولتهاي بزرگ سلطه داد. قرآن انسان ساخت ؛ يك انسان الهي ساخت كه با آن قدرت الهي پيشبرد كرد، و كمتر از نيم قرن برامپراتوريها غلبه كرد. بايد اين رمز را پيدا كرد: بايد تابع قرآن شد. بايد "انسان قرآني "ايجاد كرد. ملتها بايد "صورت قرآن " بشوند تا بتوانند پيش ببرند. اگر بخواهند خودشان بادسته بنديهاي سياسي ، با اجتماعات عادي ، با اجتماعات جمعيتهاي صوري بخواهندپيش ببرند، تا آخر هم نخواهند برد. بايد همه مجتمع بشوند و يك انسان الهي بشوند،يك انساني بشوند كه براي خدا جهاد بكنند. اگر همچو شد پيش خواهند برد. و
صفحه : 504
اقتدا به مسلمانان صدر اسلام
من توصيه مي كنم به همه اقشار انساني و به همه اقشار مسلمين و به همه اقشار عرب كه اگربخواهند اينها غلبه كنند بر مشكلاتشان ، بايد تربيت اسلامي بشوند؛ بايد روي نقشه اسلام حركت كنند؛ قرآن هادي آنها باشد، "امام " آنها باشد. اگر اينطور بشود غلبه خواهند كرد برهمه امور، و اگر اينطور نباشد و بخواهند روي موازين عادي و روي موازين - عرض مي كنم كه - سياسي و اينها بخواهند پيش ببرند، دولتها هميشه مقدمند بر اينها، و [ملتها]هم پيش نخواهند برد.
ما به خواست خدا من از خداي تبارك و تعالي مي خواهم كه ماها را بيدار كند و ما رابه صورت صدر اول اسلام درآورد و ملتهاي ما را مثل ملت صدر اول اسلام كند كه خالص ايمان بود و خالص قدرت ايماني بود و قدرت اسلامي بود؛ كه غلبه كردند يك جمعيت چند هزار نفري بر يك امپراتوري كه بيشتر از تمام جمعيت اين مسلميني كه مي خواستند جنگ بروند [بود]. دو مقابل اين جمعيت پيشقدمهايشان بودند، و درعقب . . . زايد بر اين داشتند! اين پيشقدمهايشان دو مقابل تمام جمعيت اسلام بود ومع ذلك اينها بر آنها غلبه كردند! و اين نبود جز اينكه ايمان بود كه غلبه پيدا مي كرد. و درايران هم اين معنا پيدا شد، و اين معنا بود كه ايران را مقدم كرد و بر اين ابرقدرتها غلبه داد.
ان شاءالله كه موفق باشيد. البته مسلمين همه بايد با هم باشند. مسلمين همه بايديد واحده باشند؛ مرتب به وظيفه اسلامي و انساني شان عمل كنند. خدا همه را توفيق بدهد، ان شاءالله موفق باشند، ان شاءالله مويد باشند؛ ان شاءالله .
ان شاءالله خداي تبارك و تعالي به ما توفيق بدهد و عنايت كند كه ما بتوانيم به وظايف دينيه خودمان ، به وظايف انسانيه خودمان عمل بكنيم . و من اخيرا هم از شما تشكرمي كنم كه تشريف آورديد و شما به ما عنايت كرديد.
[در پاسخ به تشكر و تبريك يكي از ميهمانان خارجي : ]