عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 501 -  سخنراني در جمع بانوان كرمانشاه و دزفول "نقش بانوان در انقلاب "
مكان : قم
موضوع : نقش بانوان در انقلاب اسلامي ايران
سخنراني
زمان : 17 فروردين 1358 / 8 جمادي الاول 1399
حضار: جمعي از بانوان كرمانشاه و دزفول
صفحه : 501
بسم الله الرحمن الرحيم
خانمها كه از راه دور آمدند خوش آمدند. ما از خانمها بسيار متشكر هستيم ، از بانوان همه ايران . بانوان همه ايران به جمهوري اسلامي حق دارند. آنها در اين نهضت سهيم هستند. بايد بگويم كه آنها در صف اول واقع هستند براي اينكه مردها هم از آنها شجاع شدند، از مجاهدات آنها تشجيع شدند. شماها به اسلام خدمت كرديد، و بعد از اين هم ان شاءالله خدمت مي كنيد. شماها مردان و زنان شير در ايران تربيت مي كنيد. دامن شمادامن عصمت و عفت و عظمت است . شماها موظف هستيد كه اولاد خودتان را خوب تربيت كنيد؛ اسلامي تربيت كنيد، انساني تربيت كنيد، مجاهد تربيت كنيد. ما با مجاهده شما و همه طبقات ، اين نهضت را تا اينجا پيش برديم و "جمهوري اسلامي " را اعلام كرديم . و از اين به بعد باز احتياج به شما داريم ؛ احتياج براي مجلس موسسان كه راي بدهيد به اشخاصي كه اسلامي هستند، متعهد هستند، چپي و راستي نيستند؛ براي ايران مي خواهند زحمت بكشند. و بعد هم براي مجلس شورا، كه در اين وقت همه آزادانه راي مي دهيد، و مرد و زن آزاد راي مي دهند. مثل زمان سابق نيست كه فقط كلمه "آزادمردان و آزادزنان "(1)! بود و همه در اختناق به سر مي بردند. اسلام شما را آزاد كرده است ؛ اسلام مرد و زن را آزاد فرموده است و همه آزادانه بايد راي بدهيد. منتهااشخاصي را انتخاب كنيد كه براي اسلام ، براي كشور منتج باشند، نافع باشند؛ خائن نباشند. خداوند شماها را ان شاءالله عزت و سعادت ، هم در دنيا و هم در آخرت عنايت فرمايد. سلام و درود بر شما شيرزناني كه در صف اول مجاهده بوديد! خداوند شماها راحفظ كند.