عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 482 -  در راه ساختن ايران و نسل جوان
صفحه : 482
در راه ساختن ايران و نسل جوان
بعد از اين مرحله باز كارها داريم و آن ساختن ايران است ؛ همه را بايد ساخت . همه اين قشرهايي كه الان موجود است در آن يك صورت طاغوتي هست ، يك محتواي طاغوتي در آنها هست . الان بانكها به همان صورت طاغوتي است ؛ ربا در بانكها هست .فرض كنيد كه در ساير قشرها هم ، دادگستري ، فرهنگ ، باز يا فرم غربي است يا فرم شرقي است ؛ يكي از اين فرمهاست و باز باقي مانده است اين چيزهايي كه از سابق بوده است .البته پنجاه و چند سال آنها زحمت كشيدند بلكه بيشتر؛ سابق هم ، سابق بر اين سلسله هم ،باز زحمتها كشيده اند تا اينكه مردم را از آن راهي كه داشتند، از آن طريقه اي كه داشتندمنحرف كردند، جوانهاي ما را منحرف كردند. الان بايد ما زحمت بكشيم تا اين نيروي جوان را باز متحول كنيم و به صورت يك انسان فاضل ، يك انسان اسلامي ، يك انساني كه براي كشور خودش مفيد است [در آوريم ]، بايد به اين متحول بشود. و اين از همه قشرها متوقع است ؛ يك قشر نمي تواند اين كارها را انجام بدهد. اين آشفتگيهايي كه الان در ملت ما هست ، در مملكت ما هست ، و به ارث به ما رسيده است ، خرابه اي [است ]،اين بايد آباد بشود لكن به همت همه . شما جوانها با همت خودتان بايد اين راه را پيش ببريد و اين نهضت را حفظ بكنيد. البته راجع به بانكها بايد يك تحولي در آن پيدا بشود؛و ان شاءالله با تدريج خواهد شد.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته