عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 480 -  انتخاب نمايندگان متعهد
زمان : شامگاه 16 فروردين 1358 / 7 جمادي الاول 1399
حضار: گروهي از كاركنان بانكهاي سراسر كشور - سازمان تامين اجتماعي ، و بهداري وبهزيستي
سخنراني
مكان : قم
موضوع : لزوم انتخاب نمايندگان متعهد براي مجلس - ساختن ايران و نسل جوان
صفحه : 480
من هم به دوستان خودم ، به آقايان تبريك عرض مي كنم كه بحمدالله با رفراندمي كه در ايران واقع شد كه نظير آن در تاريخ تاكنون نبوده است ، هم از حيث كميت كه در يك جمعيت 35 ميليوني ، بيست ميليون موافق باشد و هم در كيفيت ، مردم با عشق و علاقه دنبال راي دادن باشند، اين در دنيا بي نظير بوده است و بعدها هم كم نظير. من به شما اين سعادت را، اين عيد بزرگ را. . . تبريك عرض مي كنم . لكن نكته اي را كه بايد عرض كنم اين است كه ما كارمان دنباله دارد. ما بعد از اين مجلس موسسان داريم ؛ بايد مجلس موسسان تاسيس بشود و در آنجا وكلاي ملت بروند و قانوني اساسي جديد را تصويب كنند. اين يك امري است كه همان طور كه راي به جمهوريت اسلام . . . اهميت داشت ،اين هم اهميت دارد.
انتخاب نمايندگان متعهد
بايد شما آقايان و همه ملت اين نهضت را به همين طور كه تاكنون آمده است حفظكنيد و اين شور و شعف را نگه داريد تا از اين مرحله ها بگذريد. همه ما در واقع وكلايي كه مي خواهيم بعدها انتخاب كنيم : انتخاب افاضل ، انتخاب امناي ملت ، انتخاب كساني كه نه چپگرا هستند و نه راستگرا، انتخاب اشخاصي كه به اسلام ارج مي گذارند، انتخاب اشخاصي كه كشور خودشان را مي خواهند، انتخاب اشخاصي كه . . . نسبت به مصالح
رفراندم بي نظير
بسم الله الرحمن الرحيم
صفحه : 481
نگذاريد اشخاصي در مجلس موسسان وارد بشود كه خير امت را نمي خواهد بلكه خير اشخاصي را مي خواهد كه ظالم هستند؛ نگذاريد در مجلس شورا اشخاصي بروند كه آنها با قدرتهاي بزرگ پيوستگي دارند. بايد ملت با اختيار خود و اراده خود و با امتيازخود و انتخاب خود، اشخاص صالح را، اشخاص متقي را، اشخاصي را كه براي ايران كارمي خواهند بكنند، به نفع ايران كار مي كنند - آنها را بايد تعيين بكند تا اين سه تا مرحله تمام بشود.
اسلام و مسلمين فروگذاري نمي كنند، بايد ما يك همچو اشخاصي را انتخاب كنيم و به مجلس موسسان بفرستيم كه قانون اساسي اسلامي ما را آنها تصويب كنند. و بعد از آن هم ، يك مرحله ديگري است كه در اين دولت موقت بايد عمل بشود و آن اين است كه مجلس شوراي ملي بايد ان شاءالله درست بشود؛ نه مثل مجلسهاي اين پنجاه و چند سال كه به ملت هيچ ارتباط نداشت ، ملت هيچ اطلاع نداشت ، وكلاي خودش را نمي شناخت ؛و اينها وكيل يك نفر بودند و آن يا رئيس جمهور امريكا، و يا سلطان وقت ، و يا سلطان وقت به تبع سفارتخانه ها - چنانچه شاه سابق گفت اين معنا را كه ليست را از سفارتخانه هامي آوردند و ما وكيل تعيين مي كرديم همان طوري كه آنها مي خواستند! (1) - ان شاءالله ديگر آن مسائل نيست در كار. ان شاءالله آن مسائل ديگر عود نمي كند. لكن با همت همه ،با همت ملت و با همبستگي ملت . شما ديديد كه [با] اين همبستگي كه داشتيد و اين وحدت كلمه كه داشتيد و همه تان با هم جمهوري اسلامي را مي خواستيد، بر قدرتهاي شيطاني غلبه كرديد؛ و از اين به بعد هم اگر حفظ كنيد اين قدرت را، اگر حفظ كنيد اين وحدت كلمه را، خداوند با شماست . اگر حفظ كنيد اين وحدت كلمه و اتكال به خدا را،هم در مجلس موسسان پيروز خواهيد شد و هم در مجلس شورا پيروز خواهيد شد.نگذاريد كساني كه بدخواه اين ملتند در باب مجلس موسسان يا در باب مجلس شورادخالت كنند.
صفحه : 482
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
در راه ساختن ايران و نسل جوان
بعد از اين مرحله باز كارها داريم و آن ساختن ايران است ؛ همه را بايد ساخت . همه اين قشرهايي كه الان موجود است در آن يك صورت طاغوتي هست ، يك محتواي طاغوتي در آنها هست . الان بانكها به همان صورت طاغوتي است ؛ ربا در بانكها هست .فرض كنيد كه در ساير قشرها هم ، دادگستري ، فرهنگ ، باز يا فرم غربي است يا فرم شرقي است ؛ يكي از اين فرمهاست و باز باقي مانده است اين چيزهايي كه از سابق بوده است .البته پنجاه و چند سال آنها زحمت كشيدند بلكه بيشتر؛ سابق هم ، سابق بر اين سلسله هم ،باز زحمتها كشيده اند تا اينكه مردم را از آن راهي كه داشتند، از آن طريقه اي كه داشتندمنحرف كردند، جوانهاي ما را منحرف كردند. الان بايد ما زحمت بكشيم تا اين نيروي جوان را باز متحول كنيم و به صورت يك انسان فاضل ، يك انسان اسلامي ، يك انساني كه براي كشور خودش مفيد است [در آوريم ]، بايد به اين متحول بشود. و اين از همه قشرها متوقع است ؛ يك قشر نمي تواند اين كارها را انجام بدهد. اين آشفتگيهايي كه الان در ملت ما هست ، در مملكت ما هست ، و به ارث به ما رسيده است ، خرابه اي [است ]،اين بايد آباد بشود لكن به همت همه . شما جوانها با همت خودتان بايد اين راه را پيش ببريد و اين نهضت را حفظ بكنيد. البته راجع به بانكها بايد يك تحولي در آن پيدا بشود؛و ان شاءالله با تدريج خواهد شد.