عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 478 -  سخنراني در جمع مسئولان اجراي رفراندم در قم "استقبال ملت از رفراندم "
زمان : 16 فروردين 1358 / 7 جمادي الاول 1399
مكان : قم
سخنراني
حضار: جمعي از مسئولان اجراي رفراندم جمهوري اسلامي در قم
موضوع : استقبال ملت از رفراندم جمهوري اسلامي
صفحه : 478
فداكاري مردم براي اسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
من بايد از شما آقايان - شما جوانان برومند - تشكر كنم . شما در اين ماجرايي كه در قم اين همه خسارات وارد شده بود - و در ايران هم - پايداري كرديد و الحمدلله دشمن راعقب زديد. با جديت شما جوانها رفراندم بحمدالله به طور آبرومند، به طور بي سابقه انجام شد. اين رفراندم در دنيا نظير نداشت . [در] يك مملكت 35 ميليوني ، بيست ميليون پاي صندوق حاضر بشود، در هيچ مملكتي سابقه ندارد. در رفراندمهايي كه در اين مدتهادر ايران شده است ، مي گفتند شش ميليون شركت كرده اند؛ و ما همان وقت فرستاديم وتفتيش كردند كه اينها چه مي گويند، گفتند [تنها] دو هزار نفر! رفراندمهاي ديگري هم بود كه آنها هم چيزي نبود.
اين رفراندم يك رفراندم اسلامي بود، نه يك رفراندم سياسي . مردم براي اسلام خون مي دهند نه براي سياست . براي سياست اسلامي . ملت ما به واسطه اتكا به اسلام ، اين نهضت را پيش برد. ملت ما عاشق شهادت بود؛ با عشق به شهادت اين نهضت پيش رفت . اگر اين عشق و علاقه نبود، هرگز ما در مقابل آنهمه قدرت پيروز نمي شديم .پيروزي ما دنبال اين بود كه همه اسلامي بوديد، همه توجه به ديانت داشتيد. در رفراندم همه عشق داشتيد به اينكه در اين صندوقها راي بيندازيد. آنهايي كه موفق به راي انداختن نشدند، بچه هايي كه كمتر از شانزده سال داشتند و اين توفيق برايشان حاصل نشد، نگران بودند؛ آنها هم مي خواستند راي بدهند. اين راي شما راي صددرصد بود،
صفحه : 479
البته مرحله هاي ديگري هم داريم كه اميد ما به شما جوانان است ؛ مرحله راي گيري براي وكلاي مجلس موسسان ، راي گيري براي وكلاي مجلس شورا. اين دو مرحله را هم ما [در] پيش داريم كه بعد برويم سراغ مرحله هاي ديگر. و من در همين دو مرحله هم همه اميدم به شما جوانهاست - جوانهاي ايران ، جوانهاي همه كشور. و من اميدوارم كه باهمت والاي شما جوانها ما در آن دو مرحله [هم ] پيروز بشويم و وكلايي كه وارد مجلس موسسان مي كنيم وكلاي اسلامي باشند، وكلاي امين باشند، فضلاي ملت باشند. و همين طور در مجلس شورا. بعد از اين مرحله ، (1) مجلس موسسان است ؛ براي اينكه قانون اساسي را راي به آن بدهند. و [در] آنجا هم شما آقايان بايد - البته مجلس خودتان هست ، كشور خودتان هست ، اسلام خودتان است - در آنجا هم بايد زحمت بكشيد وموجبات تشكر ما را فراهم كنيد.
والسلام عليكم و رحمه الله
بايد گفت راي صددرصد بود. در بيست ميليون ، صد و چهل هزار، صد و چهل و چندهزار مخالف يا ممتنع ، اين توفيق صددرصد است . و من از شما كه زحمت كشيديد و اين صندوقها را حفظ كرديد و براي اسلام و براي كشور خودتان زحمت كشيديد، تشكرمي كنم . خداوند شما را توفيق عنايت كند؛ خداوند به شما سعادت بدهد.
مجلس موسسان و مجلس شورا