عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 477 -  تربيت نيروي انساني متعهد و سالم
صفحه : 477
تربيت نيروي انساني متعهد و سالم
شما ملاحظه بكنيد؛ الان ما وقتي [مي خواهيم ] يك دولت صالحي درست بكنيم ،هرچه مي گرديم پيدا نمي شود. سه تا، چهار تا، پنج تا آدم پيدا مي شود كه اينها هم از همه جهات جامع نيستند. چرا؟ براي اينكه در اين پنجاه و چند سال كوشش شد كه نگذارندانسان درست بشود، نگذارند يك رجال فهميده صحيح درست بشود. سابق (2) مسائل اينطورها نبود اما حالا اينطور است . ما الان در يك وضعي واقع شديم كه نه نيروي انساني صحيحي داريم و نه اقتصاد و [نه ] ساير [امور]. و از همه بالاتر همين است كه ما نيروي انسانيمان كم است . در هر اداره اي كه بخواهيم ، الان كلاه كلاه مي كنند. در اين وزارتخانه ها كلاه كلاه مي كنند. نه اينكه مي خواهند نشود؛ نمي توانند! البته همه ميل دارند به اينكه وزارتخانه اي كه دستشان است صالح باشد، خوب باشد. اينها اشخاص اميني هستند لكن از باب اينكه اشخاص [صالح ]ندارند، از باب اينكه [نيروي متعهد را]فاقدند، از اين جهت كلاه به كلاه مي كنند و بعضي وقتها [افراد] هم بد از كار درمي آيند.بايد با كوشش همه اقشار، خصوصا آنهايي كه معلم هستند، در دانشگاهها استاد هستند[نيروي انساني درست شود]. در دبيرستانها، در دبستانها، از همان اول كه بچه هاتحويلشان داده مي شود بايد مسئول تربيت آنها باشند، مشغول اين باشند كه اينها را تربيت كنند، يك تربيت صحيح اسلامي ؛ كه در تربيت صحيح اسلامي همه [خصوصيات ]است . يعني يك مسلم اگر همان طوري كه اسلام مي خواهد بزرگ بشود، اين ممكن نيست كه به مملكت خودش خيانت بكند؛ ممكن نيست كه به برادر خودش ، به همسايه خودش ، به همشهري خودش ، به يك آدم غريبه خيانت بكند. اصلا خيانت منتفي مي شود. ما بايد كوشش كنيم كه افراد صالح درست بكنيم . من از خداي تبارك و تعالي توفيق شما آقايان را مي خواهم و سلامت همه را طالبم .