عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 471 -  انتخابات مجلس موسسان
مكان : قم
حضار: اقشار مختلف مردم شهرستانها
زمان : 15 فروردين 1358 / 6 جمادي الاول 1399
سخنراني
موضوع : راي ملت به "جمهوري اسلامي " - لزوم آمادگي براي انتخابات مجلس موسسان
صفحه : 471
برقراري "جمهوري اسلامي " به اتفاق آرا
از خداوند تعالي توفيق شما آقايان را خواستارم . به همت شما زن و مرد، كوچك وبزرگ جمهوري اسلامي برقرار شد و تقريبا اتفاق آرا بود از. . . بيست ميليون راي ، 150هزار، 145 هزار نفي بود؛ آن هم يك تقلباتي در صندوقها شده بود من جمله در قم يك زن تقلب كرده بود و قريب نيم ساعت قبل از شروع كردن تقلب كرده بود. از كرمانشاه هم بعضي آمدند گفتند كه تقلب شده است ؛ والا آراي همه بايد با جمهوري اسلامي باشد.اگر چنانچه ساير اقشار مملكت حتي منحرفين از اسلام هم بدانند كه اسلام چيست ، بدانندكه برنامه هاي اسلام چه هست ، همه شان به اسلام روي مي آورند مگر آنهايي كه دست نشانده امريكا يا ساير ابرقدرتها هستند. اينهايي كه الان در ايران مشغول فتنه هستنداينها از اسلام هيچ اطلاع ندارند، و به حسب آنطوري كه من مي فهمم ، اينها مرتبط باامريكا هستند ولو اينكه اسمشان برخلاف است ! و ملت ما بايد اينها را رد بكنند و اعتنايي به آنها نكنند، و خودشان در همين سيل جمعيت ايران منحل خواهند شد.
انتخابات مجلس موسسان
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
شما جوانها و شما مرد و زن ان شاءالله در انتخاباتي كه در پيش داريم براي مجلس موسسان ، كه قانون اساسي جمهوري اسلامي را آنها بايد تصويب كنند همين طور كه روآورديد با عشق و علاقه به جمهوري اسلامي و راي داديد در آنجا هم بايد با عشق وعلاقه ، در هر شهري ، در هر استاني با عشق و علاقه تعيين كنيد اشخاص فاضل ، اشخاص
صفحه : 472
امين را، اشخاص متدين امين فاضل را، براي اينكه بروند در مجلس موسسان و قانون اساسي جمهوري اسلامي را تصويب كنند. ان شاءالله خداوند به شما و همه ملت ما خير وعافيت عنايت كند و ان شاءالله بتوانيم برنامه اسلام را پياده كنيم . الان لفظ است ، لفظ"جمهوري اسلامي " است ؛ باز معنايش نيامده است . ما بايد راههايي را طي كنيم تا"محتواي " جمهوري اسلامي در ايران پياده بشود. دعا كنيد ان شاءالله موفق بشويم و اسلام را زنده كنيم و احكام اسلام را زنده كنيم . خداوند به همه شما توفيق و سعادت عنايت كند.