عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 462 -  12 فروردين ، روز عيد ملت
صفحه : 462
12 فروردين ، روز عيد ملت
و ما اميدواريم كه خداوند تعالي به ما توفيق بدهد، كه تا حالا كه رسانديم مطلب را به اينجا و جمهوري اسلامي را اعلام كرديم ؛ و الان من اعلام مي كنم جمهوري اسلامي را واين روز را روز عيد مي دانم . و اميدوارم كه در هر سال روز "12 فروردين " روز عيد ملت ما باشد؛ كه رسيدند به قدرت ملي و خودشان سرنوشت خودشان را به دست خواهندگرفت . ما به همه ملت تبريك عرض مي كنيم و من اين روز را بر ملت عزيز خودمان ، به همه اقشارشان ، تبريك عرض مي كنم . مبارك باد بر شما اين عيد! مبارك باد بر شما اين جمهوري اسلامي ! لكن همه مكلفيم كه احكام اسلام را مراعات كنيم . بايد بازار ما بازاراسلامي باشد؛ بازار ما از بي انصافي بايد شستشو بشود. بايد دولت ما و همه دولتهايي كه بعدها مي آيند همه روي موازين اسلامي باشد، وزارتخانه ها روي موازين اسلامي
مي شود. و همه در حقوق مساوي هستند. اقليتهاي مذهبي حقوقشان رعايت مي شود؛اسلام به آنها، براي آنها احترام قائل هست . براي همه اقشار احترام قائل است . كردها وساير چيزها - ساير دستجاتي كه هستند و زبانهاي مختلف دارند، اينها همه برادرهاي ماهستند و ما با آنها هستيم و آنها با ما هستند؛ و همه اهل يك ملت و اهل يك مذهب هستيم و من اميدوارم كه در بعض جاهاي مختلفي كه در ايران ، بعض عناصر مفسده جورفتند و آنجا تبليغات سوء مي كنند و مردم بيچاره را وادار مي كنند به اينكه شلوغ كنند وبرادركشي كنند، خود مردم بيدار بشوند و نگذارند اين خائنين اين كارها را آنجا بكنند. ماهمه برادر هستيم ؛ ما با اهل سنت برادر هستيم و ما نبايد - بعضي مان بر بعض آقايي كنيم ؛نبايد حقوق بعضيها را ملاحظه نكنيم . ما در حقوق علي السوا هستيم و قانون هم - كه ان شاءالله بعد به تصويب ملت مي خواهد برسد - در قانون هم همه اقشار حقوقشان ملاحظه شده است و اقليتهاي مذهبي ، نسوان ، ديگر اقشار - همه - حقوقشان ملاحظه شده است و هيچ فرقي مابين گروه و گروهي در اسلام نيست ؛ فقط به تقوا و به اتقا عن الله تعالي فرق است .