عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 450 -  سخنراني در جمع مردم و تاكيد بر راي به "جمهوري اسلامي "
مناسبت : در آستانه رفراندم جمهوري اسلامي
مكان : قم
حضار: اقشار مختلف مردم
سخنراني
موضوع : راي به جمهوري اسلامي
زمان : 10 فروردين 1358 / 1 جمادي الاول 1399
صفحه : 450
آزادي و استقلال ، هديه جمهوري اسلامي
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
امروز رفتم در محلي (1) كه شهداي قم جان خود را براي اسلام و جمهوري اسلام ازدست دادند. براي اينكه آنها را شاد و ملت اسلام را دلگرم كنم ، به جمهوري اسلامي راي دادم . من اميدوارم كه همه ملت اسلام و همه ملت ايران موفق باشند و ملت ما راي به جمهوري اسلامي بدهند. جمهوري اسلامي براي ما سرنوشت آزاد، و خوشبختي واستقلال هديه مي آورد؛ و دشمنان اسلام مي خواهند اخلال در امر كنند و ملت ما بايدپافشاري كند و راي خودشان را به جمهوري اسلامي بدهند.
البته بعد از اين مرحله باز مراحل ديگر داريم ، و آن تاسيس مجلس موسسان است كه بايد به قانون جديد اساسي راي بدهند و بعد از آن ، انتخابات است كه آنها بايد نمايندگان خود را به مجلس بفرستند و [آن ] مراحل ، نهايي ترين مراحل نهضت است و سپس مرحله ايران سازي فرا مي رسد و پياده شدن قانون اسلام در همه قشرهاي مملكت . آن هم آن است كه ما آرزو داريم ، و اميدوارم با پشتيباني همه ملت به آرزوي خودمان برسيم . وقبل از همه از ملت مي خواهم امروز و فردا هم راي بدهند؛ به جمهوري اسلامي راي بدهند. من از همه ملت مي خواهم امروز و فردا راي بدهد، كه سعادت آنها در اين است .
صفحه : 451
آزادي در راي
و راي خود را به صندوق بريزند و مواظب باشند كه خيانتگران توفيق خرابكاري نيابند.
و اما در مورد اينكه فردا هم طوري شد كه همه ملت نتوانند راي بدهند و اكثريت راي دهندگان زياد باشد كه مشكلاتي در كار راي دهندگان به وجود آيد. دولت يك روزديگر را تمديد خواهد كرد تا همه بتوانند راي خود را به صندوقها بريزند. همه ملت بايدبه پاي صندوقهاي راي بروند و آزادند هرچه مي خواهند بنويسند و به صندوق بريزند.اگر چنانچه رايشان "نه " باشد، آزادند هرچه مي خواهند بنويسند و نحوه حكومتي را كه انتخاب مي كنند در راي خود بنويسند؛ ولي من توصيه مي كنم براي اطاعت امر خداكوشش كنند و به جمهوري اسلامي راي بدهند. خداوند همه شما را سعادتمند كند وملت ما را به استقلال ، آزادي و رفاه برساند.