عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 449 -  راي به جمهوري اسلامي
صفحه : 449
از فردا شروع مي شود به رفراندم و همه پرسي . همه شما موظفيد كه برويد و راي بدهيد. آزاديد در راي دادن ، لكن من رايم جمهوري اسلامي است ؛ و هر مسلمي هم رايش جمهوري اسلامي است و شما جوانان مسلم رايتان جمهوري اسلامي است ؛ وبرويد راي خودتان را در صندوقها بريزيد. و من اميدوارم با اقامه جمهوري اسلامي همه مسائل ما خلاص بشود. من اميدوارم خداي تبارك و تعالي به شما جوانها عزت ، سلامت و سعادت عنايت فرمايد. من از خداي تبارك و تعالي استقلال كشور خودمان را و آزادي خودمان را مسئلت مي كنم . شما جوانها كه در اين مدت زحمت كشيديد، و از حالا به بعدهم وظيفه داريد، شما ذخيره ما هستيد و من خدمتگزار شما هستم .
لزوم پاكسازي مملكت
شما جوانان تاكنون در اين نهضت شركت داشتيد؛ من به شما درود مي فرستم ! لكن نيمه راه است ؛ راه باز باقي مانده است . شما جوانها، شما نيروهاي جوان بايد اين نيمه راه ديگر را هم با قدرت پيش ببريد. بايد با وحدت كلمه ، با اسلام ، با ايمان ، از اين نهضت تااينجا كه آمده ايد، از اينجا به بعد هم جلو برويد. بايد همه ريشه هاي استبداد و ريشه اي استعمار را از اين مملكت بكنيد؛ بايد اين مملكت را پاكسازي كنيد. اين مملكت عقب مانده است ، اين مملكت اقتصادش ورشكسته است ، اين مملكت الان آشفته است [و] به نيروي شما جوانها بايد اين مملكت اصلاح بشود. ما همه مسئول هستيم ؛ ما همه بايد دنبال اين كار را بگيريم تا به آخر برسانيم .
آنها مي دانند كه اگر يك انسان متعهد باشد نمي گذارد اينها آنطور كه مي خواهند عمل كنند، نمي گذارند كه همه چيز ما را به باد بدهند. آنها نگذاشتند دانشگاههاي ما شكوفايي پيدا كند. آنها حوزه هاي ديني ما را نگذاشتند اعمال خودشان [را]براي اسلام و براي مسلمين دنبال كنند.
والسلام عليكم و رحمه الله
راي به جمهوري اسلامي