عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 448 -  توطئه هاي رژيم شاه
موضوع : هدف رژيم طاغوت از ايجاد اختلاف ميان ملت و روحانيت
سخنراني
زمان : بعدازظهر 9 فروردين 1358 / 30 ربيع الثاني 1399
مكان : قم
مناسبت : در آستانه برگزاري رفراندم جمهوري اسلامي
حضار: افسران ، درجه داران و تكنسينهاي مركز كامپيوتري نيروي زميني
صفحه : 448
بسم الله الرحمن الرحيم
توطئه هاي رژيم شاه
درود بر شما جوانان نيرومند! سلام بر شما سربازان اسلام ! من از شما تشكر مي كنم كه در صف اسلام دين خودتان را به اسلام ادا كرديد و خواهيد كرد. چرا ما را از شما دورنگه داشتند؟ چرا در مدت پنجاه و چند سال ما شما را نبايد ببينيم و شما ما را نبايد ببينيد؟جز اين بود كه ما مي خواستيم شما را مستقل ، آزاد و مملكت شما دست خودتان اداره بشود. كشور شما به دست خودتان اداره بشود. و آنها نمي خواستند اين مسائل را ولهذاروحانيت را از شما جدا كردند و شما را از روحانيت . چرا اينها مي خواستند با اسلام شماآشنا نباشيد؟ چرا اينها مي خواستند با روحانيت روبه رو نشويد؟ آنها اسلام را مخالف مصلحت خودشان مي دانستند. روحانيت را مخالف حرفهايي كه مي خواستند بزنندمي دانستند. آنها مي خواستند مخازن ما را ببرند؛ اسلام و روحانيت مخالف بود. آنهامي خواستند ارتش ما را تبع ارتش اجنبي قرار دهند؛ اسلام و روحانيت مخالف بود.روحانيت مخالف بود با اين رژيم طاغوتي . از اول كه اين رژيم پيدا شد، قيامهاي پي درپي روحانيت . . . از اصفهان ، از آذربايجان ، از ساير بلاد ايران ، از خراسان - قيامهاي پي درپي - نشان دهنده اين مطلب بود كه روحانيت با اين رژيم مخالف بود. چرا مخالف بود؟ براي اينكه اين رژيم ، رژيم شيطاني بود و در نظر داشت مملكت ما را عقب نگه دارد. چرا مملكت ما را نگذاشتند جلو برود؟ چرا نيروهاي انساني ما را نگذاشتند شكوفابشود؟ براي اينكه آنها از انسان مي ترسند. اجنبيها نمي خواهند در اين بلاد انسان باشد؛
صفحه : 449
از فردا شروع مي شود به رفراندم و همه پرسي . همه شما موظفيد كه برويد و راي بدهيد. آزاديد در راي دادن ، لكن من رايم جمهوري اسلامي است ؛ و هر مسلمي هم رايش جمهوري اسلامي است و شما جوانان مسلم رايتان جمهوري اسلامي است ؛ وبرويد راي خودتان را در صندوقها بريزيد. و من اميدوارم با اقامه جمهوري اسلامي همه مسائل ما خلاص بشود. من اميدوارم خداي تبارك و تعالي به شما جوانها عزت ، سلامت و سعادت عنايت فرمايد. من از خداي تبارك و تعالي استقلال كشور خودمان را و آزادي خودمان را مسئلت مي كنم . شما جوانها كه در اين مدت زحمت كشيديد، و از حالا به بعدهم وظيفه داريد، شما ذخيره ما هستيد و من خدمتگزار شما هستم .
لزوم پاكسازي مملكت
شما جوانان تاكنون در اين نهضت شركت داشتيد؛ من به شما درود مي فرستم ! لكن نيمه راه است ؛ راه باز باقي مانده است . شما جوانها، شما نيروهاي جوان بايد اين نيمه راه ديگر را هم با قدرت پيش ببريد. بايد با وحدت كلمه ، با اسلام ، با ايمان ، از اين نهضت تااينجا كه آمده ايد، از اينجا به بعد هم جلو برويد. بايد همه ريشه هاي استبداد و ريشه اي استعمار را از اين مملكت بكنيد؛ بايد اين مملكت را پاكسازي كنيد. اين مملكت عقب مانده است ، اين مملكت اقتصادش ورشكسته است ، اين مملكت الان آشفته است [و] به نيروي شما جوانها بايد اين مملكت اصلاح بشود. ما همه مسئول هستيم ؛ ما همه بايد دنبال اين كار را بگيريم تا به آخر برسانيم .
آنها مي دانند كه اگر يك انسان متعهد باشد نمي گذارد اينها آنطور كه مي خواهند عمل كنند، نمي گذارند كه همه چيز ما را به باد بدهند. آنها نگذاشتند دانشگاههاي ما شكوفايي پيدا كند. آنها حوزه هاي ديني ما را نگذاشتند اعمال خودشان [را]براي اسلام و براي مسلمين دنبال كنند.
والسلام عليكم و رحمه الله
راي به جمهوري اسلامي