عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 430 -  پيام به ملت ايران "توطئه هاي منحرفين در آستانه برگزاري رفراندم "
زمان : 9 فروردين 1358 / 30 ربيع الثاني 1399
پيام
مخاطب : ملت ايران
مكان : قم
موضوع : توطئه هاي منحرفين در آستانه برگزاري رفراندم
صفحه : 430
بسم الله الرحمن الرحيم
با كمال تاسف اخبار ناراحت كننده اي از گنبد و زاهدان و اردبيل مي رسد كه بعض فرقه هاي منحرف بين مردم محترم آن سامان مشغول سمپاشي و تفرقه افكني هستند؛ وشايع نموده اند كه روحانيون ، برادران اهل سنت را از حقوق خود محروم مي نمايند. من باكمال تاسف بايد بگويم كه اين اشخاص منحرف كه الهام از امريكا مي گيرند و به صورت چپ نما هستند، در صددند كه چپاولگريهاي زمان رژيم سابق را با فرم ديگر در كشورعزيز ما اعاده كنند. ما با برادران اسلامي اهل سنت خود هيچ اختلافي نداريم ؛ و ما به برادران خود اطمينان مي دهيم كه تمام اقشار كشور - چه اهل سنت و چه شيعه - به حقوق خود خواهند رسيد و هيچ فرقي بين طوايف مسلمين در حقوق سياسي و اجتماعي و غيرآن نيست . من از همه برادران و خواهران خود در تمام كشور تقاضا دارم كه به سمپاشي اين عناصر فاسد اعتنا نكنند، و فردا به سوي صندوقهاي آرا بروند و به هر چه مي خواهندراي بدهند. من صلاح همه را در آن مي بينم كه به "جمهوري اسلامي " راي دهند كه درآن حقوق همه اقشار و همه طوايف را به طور وافي (1) تضمين مي كند. از خداوند تعالي حفظ وحدت مسلمين را خواستارم .
9 فروردين 58
روح الله الموسوي الخميني