عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 426 -  بيانات خطاب به گروهي از عشاير لرستان "جلوگيري از اخلال در رفراندم "
موضوع : جلوگيري از رخنه اخلالگران در رفراندم
بيانات
زمان : 8 فروردين 1358 / 29 ربيع الثاني 1399
مكان : قم
حضار: گروهي از عشاير لرستان
صفحه : 426
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
.. . ان شاءالله كه همه آقايان موفق باشند. من متشكرم از اينكه آمديد اينجا براي تفقد
از من . و من اميدوارم كه عشاير محترم لرستان و ساير عشاير ايران ، الان احساس بكنند كه مملكت مال خودشان است و مثل سابق نيست كه مامورين دولت به آنها تعدي بكنند.دولت دولت اسلامي است ، خدمتگزار است ؛ و ماها خدمتگزار شما هستيم . و من اميدوارم كه با سلامتي و با سعادت باشيد و از اين به بعد براي مملكت خودتان فعاليت بكنيد، و در محالي كه هستيد حفظ نظم آنجاها را خودتان بكنيد و نگذاريد در آنجاكساني كه مفسده جو هستند رخنه بكنند. و اگر كسي در اين رفراندم خواست كه يك اخلالي كند، جدا جلوگيري كنيد. و خودتان و عشيره خودتان ، تمام را در پيش صندوقهاحاضر كنيد و به جمهوري اسلامي راي بدهيد و بدانيد كه آنهايي كه مي گويند جمهوري اسلامي نه ، مقصودشان اين است كه اسلام نه . و ما كه مي گوييم جمهوري اسلامي ،مقصودمان اين [است ] كه اسلام آري . و با سلامت و سعادت باشيد ان شاءالله . موفق باشيد.