عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 425 -  عاقبت سردي و سستي
صفحه : 425
عاقبت سردي و سستي
صورت ديگري غير از اين صورتي كه تاكنون داشته است و غربزده بوده است ، تاكنون داشته است و تحت حمايت ديگران - به قول خودشان - بوده است . ان شاءالله ، هم استقلال حقيقي پيدا بكنيم و هم آزادي ان شاءالله حفظ كنيم .
و عمده اين است كه اين نهضت را نگه داريم . اينكه ما را تا اينجا آورده است اين نهضت بوده است كه متكي به همه مردم ، و بالاتر اينكه اسلامي بوده است ، متكي به ايمان بوده ؛ يعني همه مردم با هم گفتند كه ما اسلام را مي خواهيم و ما رژيم كذا رانمي خواهيم . اين معنا را بايد حفظ كرد. اگر ان شاءالله اين معنا را حفظ بكنيم تا آخرخواهيم پيروز شد، و اگر خداي نخواسته سستي بشود، سردي بشود در اين معنا، من خوف اين را دارم كه [با] سردي و سستي ماها يكوقت - خداي نخواسته - اوضاع برگرددو اگر - خداي نخواسته - برگردد، از آن برگشتهايي است كه ديگر ما رفته ايم . ولي من اميدوارم كه برنگردد و با همت همه آقايان و خدمتگزاري همه ما به ملت خودمان و به ملت اسلام ، ان شاءالله ما پيروز باشيم و تا آخر پيروز باشيم . همه با هم جلو برويم ان شاءالله .
خداوند شما همه را حفظ كند و ما همه را آشناي به وظايف خودمان بكند. و من ازشما پزشكها تشكر مي كنم كه در اين نهضتي كه شده و در اين زحمتهايي كه براي رفقاي خودتان پيدا شده و براي اهل شهرتان پيدا شده ، زحمت كشيديد و رنج ديديد. معلوم است كه كساني كه شاهد بودند به اينكه مثلا زخميها چقدر بوده است ، جوانها چقدر بوده است - چقدر اينها در زحمت بودند - يا كشته ها چقدر بوده ، اينها در رنج بيشترند ازآنهايي كه مي شنوند اينطور بوده . شما شاهد بوديد و ما مي شنيديم اين مطالب را.خداوند به شما ان شاءالله عزت و سلامت و قدرت عنايت كند. سلام بر شما!