عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 424 -  توطئه عليه رفراندم "جمهوري اسلامي "
صفحه : 424
الان در اين حالي كه ما مي خواهيم برويم رفراندم كنيم - و ان شاءالله بعد از دو روزديگر رفراندم خواهد شد - در همين حال اينها توطئه دارند مي بينند كه يا نگذارند، يا يك شلوغي بكنند، يا يك دزدي بكنند، يا يك كاري بكنند نگذارند اين كار انجام بشود.بايد همه ملتفت باشيد؛ توجه داشته باشيد كه اين كيد اينها را خنثي كنيد. و جوانهاي شما،اشخاص ديگري كه هستند در قم ، در ساير بلاد، بايد با هم مجتمع بشوند و قرار بر اين بگذارند كه از صندوقها و اطراف صندوقها حفاظت كنند [و] اگر چنانچه اشخاص نابابي آمدند و خواستند شلوغ كنند، تودهني به آنها بزنند نگذارند كه شلوغ بكنند تا ان شاءالله رفراندم به طور صحيح انجام بگيرد؛ و اگر رفراندم ان شاءالله به طور صحيح انجام بگيرد،آنها عددي نيستند! عدد با شماست ، با مسلمين است و همه "جمهوري اسلامي " رامي خواهند. و من اميدوارم كه جمهوري اسلامي براي ما يك نويد آزادي و استقلال بياورد و ما ان شاءالله از اين قيدوبندها خارج بشويم ؛ و ان شاءالله ايران متحول به يك
توطئه عليه رفراندم "جمهوري اسلامي "
ما را بردند، همه حيثيات ما را بردند، نيروهاي ما را يا عقب راندند، يا ما را نسبت به نيروهاي خودمان طوري كردند كه بدبين بشويم ، ما مي خواهيم از حالا به بعد ان شاءالله ورق برگردد و ما دست آنها را كوتاه كنيم و دست ظالمها را كوتاه كنيم . بحمدالله دست اين ظالم كوتاه شد؛ و البته همه مخازن ما را برد و دستش كوتاه شد. و من اميدوارم كه بتوانيم از چنگش بيرون بياوريم . و - عرض مي كنم كه - منتها اين نكته الان بايد معلوم باشد كه ما تا آخر نرفتيم ؛ باز ما نصف راه هستيم ؛ همه ريشه هاي استعمار را ما بيرون نياورديم . استبداد الان رفته است از بين ، يعني الان كسي نيست كه به ما زور بگويد، به شما زور بگويد؛ نه دولت اسلامي زورگو هست و نه ما ديگر سازمان امنيتي داريم كه ازترسش مثلا . . . بعضيها خوابشان نبرد و يا - فرض كنيد كه - شهرباني و اينها همه يا نظاميها،اينها هيچ كدام . الان همه در خدمت ملت هستند و در خدمت اسلام هستند؛ از اينهاالحمدلله ديگر مامون هستيم و نمي ترسيم . و لكن استعمار باز ريشه هايش هست يعني توطئه هايش هست الان .