عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 421 -  دستاوردهاي انقلاب اسلامي
سخنراني
موضوع : لزوم اتحاد همه اقشار و مقابله با توطئه عليه رفراندم
حضار: پزشكان قم
زمان : 8 فروردين 1358 / 29 ربيع الثاني 1399
مكان : قم
صفحه : 421
من گاهي كه مباحثه داشتم در مدرسه فيضيه - و چند نفري بودند - يك روز ديدم كه يك نفر هست ؛ پرسيدم ، گفت : قبل از آفتاب اينها بايد بروند در باغات براي اينكه
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
دستاوردهاي انقلاب اسلامي
شما آقايان كه پزشك هستيد و اطبا هستيد، بهتر از ما مي دانيد كه اينها به سر ما چه آورده اند. شما شاهد اين مصيبتها بيشتر از ما بوديد. و ما همه با هم شريكيم در اينكه دراين پنجاه و چند سال شاهد مصيبتهاي زياد بوديم . و اگر جوانها از اول اين سلسله را يادندارند لابد اين اواخر را مطلع هستند و ما كه از اول اطلاع داريم و شاهد قضايا بوديم ودر قم بوديم و ديديم در اولي كه اينها آمدند روي كار و رضا خان آمد روي كار با اين مردم چه كرد، با همين ملت قم چه كرد، با بانوان ما چه كرد، با علماي ما چه كرد، با طلاب ما چه كرد؛ اينها قضايايي است كه اگر بخواهد كسي بنويسد بايد يك كتاب بنويسد.
نمونه هايي از اختناق رژيم رضاخاني
از بركات اين نهضت يكي اين است كه ما با اين چهره هايي كه ناآشنا گذاشتند ما را باآنها، ان شاءالله آشنا بشويم ، و آشنا شديم . دولتهاي تابع استعمار كوشيدند تا اينكه طبقات مختلف ايران را از هم جدا كنند؛ بلكه در يك دايره وسيعي مسلمين را از هم جدا كنند،دولتهاي اسلامي را از هم جدا كنند، و در هر ناحيه اي قشرهاي آنجا را از هم جدا كنند،روحانيون را از طبقات ديگر جدا كنند.
صفحه : 422
مامورين مي آيند دنبالشان و آنها را مي گيرند! قبل از آفتاب مي رفتند در باغات شهر وبعد، آخرهاي شب ، برمي گشتند به محل ما. خودمان اگر يك جلسه خصوصي مي خواستيم داشته باشيم ، به طور متفرق و از كوچه پس كوچه ها بايد برويم و چند نفر باهم مجتمع بشويم و درد دل بكنيم . شما نمي دانيد كه با بانوان قم چه كردند اينها. يك رئيس نظميه بود - كه نمي دانم حالا هست يا از بين رفته است - كه آنطور با بانوان عمل مي كرد كه - از قراري كه گفتند - يك روز دماغش خون آمده بود و نشسته بود، خون دماغش داشت مي چكيد؛ چشمش افتاد به يك زني كه چادر دارد يا روسري دارد؛ اعتنابه خون نكرد و پريد به او! اينطور با [مردم ] عمل مي كردند. و شما شاهديد كه در اين آخر اينها با اين ملت چه كردند؛ چه كشتارهايي در تمام شهرستانها كردند؛ در خود قم چه مصيبتهايي به بار آوردند.
اطباي ايراني در امريكا
و يكي از مصيبتهاي بزرگي كه براي اين ملت بار آوردند اينكه ملت را نسبت به خودشان هم بدبين كردند. اين معنا كه ما اگر يك مريض پيدا بكنيم در تهران ، الان هم مي گويند كه اينجا نمي شود، برويد به - مثلا - انگلستان ، برويد به پاريس ! اين يك مطلبي است كه از دست آنها براي ما پيدا شده است . يعني ما خودمان را باختيم در مقابل آنها.شما گمان مي كنيد كه در آنجا اطباي آنها همچو هستند كه اگر كسي برود آنجا چه خواهدشد! همين مريضهايي كه در اينجا اگر يك دقتي بكنند معالجه مي شوند، وقتي بروند آنجامعلوم نيست درست معالجه بشوند. اينطور نيست كه اطباي آنها يك معجزه اي مي كنند واطباي ما اينطور نيستند. (1) اين يك مطلبي است كه براي تبليغاتي كه اينها كردند، ما به خودمان هم حتي سوظن پيدا كرديم ؛ يعني خودمان هم باختيم خودمان را. شما گمان نكنيد كه اينجا اطبايش - ايران اطبايش - كمتر از اطباي آنجا باشد. الان بسياري از اطبا كه در امريكا هستند ايراني هستند. گفتند شايد قريب پانصد تا يا بيشتر طبيب ايراني هست كه
صفحه : 423
اگر طبيبهاي ايراني بيايند، اختلال پيدا مي كند در امريكا! اينطور نيست كه اينهايي كه رفتند و تحصيل كردند و يا در همين جا تحصيل مي كنند، اينها كمتر از آنها باشند. نخير،اينها هم همان طور هستند. اينها هم مثل آنها يا بهتر از آنها هستند. ما در آنجا - فرانسه - هم كه بوديم گاهي مثلا گرفتاري پيدا مي كرديم ، اطبا را مي ديديم خيلي از آنها چيزي كه فوق العاده باشد من كه نفهميدم ! و اشخاصي هم كه رفتند باز با همان حال مرض برگشتند.اينجا جوابشان دادند رفتند آنجا، آنجا هم همين حال بوده است . اين براي اين است كه اينها جديت كردند در اين سالهاي طولاني كه ما را تهي كنند از مغز خودمان . يعني ما راهمچو غربزده كنند كه چيزهايي هم كه پيش خودمان بهتر است به [آن ] سوظن پيدا كنيم ،و عقيده مان اين باشد كه نه اينطور خوب نيست ؛ خوب است كه آنطور باشد. حال آنكه مسئله اينطور نيست و همچو نيست كه آنها در اين مسائل عقلي يا در مسائل طبي خيلي جلو باشند. خوب ، بله هستند اما نه اينطوري كه ما توهم مي كنيم .
بنابراين ، يكي از بركاتي كه در اين نهضت هست اين است كه ماها را با هم مواجه كرده است . ما از هم دور بوديم ؛ و اين هم باز دست اجانب بود كه ماها را از هم دور كرده بود. با اينكه ما با شما همكاريم : ما طبيب روحاني هستيم ، شما طبيب جسماني - همه طبيب انسان هستيم . ما بايد با هم متصل باشيم ؛ مثل يك بدن كه روح دارد و جسم دارد،روحانيين و اطبا هم يك بدن هستند كه يكي آن جنبه است يكي اين جنبه است لكن مع الاسف ما تا حالا يك همچو اجتماعي را - غير از اين آخري كه در تهران هم البته اطبامي آمدند - اين اجتماعات را ما قبلا نداشتيم ؛ نه با شما نداشتيم ، با دانشگاهيها هم نداشتيم ، با قضات هم نداشتيم ، با وكلا هم نداشتيم . يكي از بركات اين نهضت اين است كه ما مواجه حالا مي شويم با شماها و حرفهايمان را با هم مي زنيم .
ريشه كن نشدن استعمار
ما مي خواهيم كه اين ايران ما - كه - تاكنون زير دست و پاي اجانب بوده و همه مخازن
نمونه اي از بركات نهضت
صفحه : 424
الان در اين حالي كه ما مي خواهيم برويم رفراندم كنيم - و ان شاءالله بعد از دو روزديگر رفراندم خواهد شد - در همين حال اينها توطئه دارند مي بينند كه يا نگذارند، يا يك شلوغي بكنند، يا يك دزدي بكنند، يا يك كاري بكنند نگذارند اين كار انجام بشود.بايد همه ملتفت باشيد؛ توجه داشته باشيد كه اين كيد اينها را خنثي كنيد. و جوانهاي شما،اشخاص ديگري كه هستند در قم ، در ساير بلاد، بايد با هم مجتمع بشوند و قرار بر اين بگذارند كه از صندوقها و اطراف صندوقها حفاظت كنند [و] اگر چنانچه اشخاص نابابي آمدند و خواستند شلوغ كنند، تودهني به آنها بزنند نگذارند كه شلوغ بكنند تا ان شاءالله رفراندم به طور صحيح انجام بگيرد؛ و اگر رفراندم ان شاءالله به طور صحيح انجام بگيرد،آنها عددي نيستند! عدد با شماست ، با مسلمين است و همه "جمهوري اسلامي " رامي خواهند. و من اميدوارم كه جمهوري اسلامي براي ما يك نويد آزادي و استقلال بياورد و ما ان شاءالله از اين قيدوبندها خارج بشويم ؛ و ان شاءالله ايران متحول به يك
توطئه عليه رفراندم "جمهوري اسلامي "
ما را بردند، همه حيثيات ما را بردند، نيروهاي ما را يا عقب راندند، يا ما را نسبت به نيروهاي خودمان طوري كردند كه بدبين بشويم ، ما مي خواهيم از حالا به بعد ان شاءالله ورق برگردد و ما دست آنها را كوتاه كنيم و دست ظالمها را كوتاه كنيم . بحمدالله دست اين ظالم كوتاه شد؛ و البته همه مخازن ما را برد و دستش كوتاه شد. و من اميدوارم كه بتوانيم از چنگش بيرون بياوريم . و - عرض مي كنم كه - منتها اين نكته الان بايد معلوم باشد كه ما تا آخر نرفتيم ؛ باز ما نصف راه هستيم ؛ همه ريشه هاي استعمار را ما بيرون نياورديم . استبداد الان رفته است از بين ، يعني الان كسي نيست كه به ما زور بگويد، به شما زور بگويد؛ نه دولت اسلامي زورگو هست و نه ما ديگر سازمان امنيتي داريم كه ازترسش مثلا . . . بعضيها خوابشان نبرد و يا - فرض كنيد كه - شهرباني و اينها همه يا نظاميها،اينها هيچ كدام . الان همه در خدمت ملت هستند و در خدمت اسلام هستند؛ از اينهاالحمدلله ديگر مامون هستيم و نمي ترسيم . و لكن استعمار باز ريشه هايش هست يعني توطئه هايش هست الان .
صفحه : 425
عاقبت سردي و سستي
صورت ديگري غير از اين صورتي كه تاكنون داشته است و غربزده بوده است ، تاكنون داشته است و تحت حمايت ديگران - به قول خودشان - بوده است . ان شاءالله ، هم استقلال حقيقي پيدا بكنيم و هم آزادي ان شاءالله حفظ كنيم .
و عمده اين است كه اين نهضت را نگه داريم . اينكه ما را تا اينجا آورده است اين نهضت بوده است كه متكي به همه مردم ، و بالاتر اينكه اسلامي بوده است ، متكي به ايمان بوده ؛ يعني همه مردم با هم گفتند كه ما اسلام را مي خواهيم و ما رژيم كذا رانمي خواهيم . اين معنا را بايد حفظ كرد. اگر ان شاءالله اين معنا را حفظ بكنيم تا آخرخواهيم پيروز شد، و اگر خداي نخواسته سستي بشود، سردي بشود در اين معنا، من خوف اين را دارم كه [با] سردي و سستي ماها يكوقت - خداي نخواسته - اوضاع برگرددو اگر - خداي نخواسته - برگردد، از آن برگشتهايي است كه ديگر ما رفته ايم . ولي من اميدوارم كه برنگردد و با همت همه آقايان و خدمتگزاري همه ما به ملت خودمان و به ملت اسلام ، ان شاءالله ما پيروز باشيم و تا آخر پيروز باشيم . همه با هم جلو برويم ان شاءالله .
خداوند شما همه را حفظ كند و ما همه را آشناي به وظايف خودمان بكند. و من ازشما پزشكها تشكر مي كنم كه در اين نهضتي كه شده و در اين زحمتهايي كه براي رفقاي خودتان پيدا شده و براي اهل شهرتان پيدا شده ، زحمت كشيديد و رنج ديديد. معلوم است كه كساني كه شاهد بودند به اينكه مثلا زخميها چقدر بوده است ، جوانها چقدر بوده است - چقدر اينها در زحمت بودند - يا كشته ها چقدر بوده ، اينها در رنج بيشترند ازآنهايي كه مي شنوند اينطور بوده . شما شاهد بوديد و ما مي شنيديم اين مطالب را.خداوند به شما ان شاءالله عزت و سلامت و قدرت عنايت كند. سلام بر شما!