عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 419 -  ريشه هاي استعمار
سخنراني
موضوع : لزوم تداوم مبارزه و نهضت
حضار: جمعي از پاسداران ، سربازان و بانوان قم
زمان : 7 فروردين 1358 / 28 ربيع الثاني 1399
مكان : قم
صفحه : 419
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
.. . استبداد بحمدالله از بين رفت . ديگر كسي نيست كه به شما زور بگويد. ديگرسازمان امنيتي نيست تا از خوف او ناراحت باشيد. ديگر قواي انتظاميه در خدمت خودملت است . بنا ندارند قواي انتظاميه به مردم زور بگويند؛ و مردم هم ديگر زورنمي شنوند. همه در خدمت ملت هستند؛ دولت در خدمت ملت است ؛ ما همه در خدمت ملت هستيم . آنچه باقي مانده است ، ريشه هاي استعمار است كه به اين زودي اين ريشه هارا نمي توانيم از بيخ درآوريم مگر اينكه همه اين نهضت را حفظ كنيد، و اين وحدت كلمه را حفظ كنيد.
اگر گمان بكنيد كه پيروز شديد، سست خواهيد شد. پيروزي سستي مي آورد. تا درراه هستيد محكم هستيد، مستحكم هستيد؛ وقتي كه به منزل ، انسان رسيد سست مي شود،مي خوابد. ما الان بين راه هستيم ، به منزل نرسيديم ، بين راه هستيم ؛ و ما راه طولاني ديگري داريم . و آن اينكه ريشه هاي گنديده استعمار را از بيخ و بن ان شاءالله به خواست خدا درآوريم و اين ميسور نيست ، ميسر نيست مگر اينكه اين نهضت را به همين طور كه تا اينجا آمده است حفظ كنيد؛ اين وحدت كلمه را حفظ كنيد. از اختلافات دست برداريد؛ احتراز كنيم از اختلاف . ما همه برادر هستيم ، همه ملت با هم برادرند. به گفته خدا مومنين برادر هستند؛ (1) برادر بايد مصالح برادر را حفظ كند، دوستي داشته باشد با
ريشه هاي استعمار
صفحه : 420
برادرش . ما همه از يك آب و خاك و از يك ملت هستيم . زن و مرد ما - همه - از ملت واحد و زير بيرق اسلام هستيم . اين نهضت را، كه بانوان هم سهم بزرگي در آن داشتند،بايد حفظ كرد. هم بانوان حفظ كنند، هم شماها حفظ كنيد. از بركت اين نهضت پيروزي تا اينجا آمد؛ و من اميدوارم از بركت اين نهضت پيروزي ما تا آخر برود.
والسلام عليكم و رحمه الله
الان قضيه رفراندم در پيش است . شياطين مي خواهند اخلال بكنند. جوانهاي ما بايدصندوقها را حفظ كنند؛ اطراف صندوقها را حفظ كنند و نگذارند كسي در آن دخالت بكند. اگر كسي خواست آشوب بكند او را منع كنند؛ اگر كسي خواست اخلال بكندجلوگيري كنند. جوانهاي غيور ما بايد اين مطالب را توجه داشته باشند كه شياطين كه دنباله رژيم سابق هستند، از باقيمانده آنها هستند و كارگر استعمار هستند، اينها مي خواهنداخلال كنند در رفراندم . شما بايد اين اخلال را خنثي كنيد؛ ملت ما بايد خنثي كنند اين اخلال را. من از خداي تبارك و تعالي خواستارم كه به خواست خودش و به قدرت كامله خودش به ما توفيق بدهد كه اين رفراندم را تا آخر برسانيد و حكومت عدل جمهوري اسلامي را در ايران مستقر كنيد و ايران يك مملكت مستقل آزاد براي خود شما باشد.خداوند شماها را حفظ كند و سعادتمند و قدرتمند.
شياطين و اخلال در رفراندم