عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 416 -  آذربايجان هميشه در راس قيامها
سخنراني
زمان : 7 فروردين 1358 / 28 ربيع الثاني 1399
مكان : قم
حضار: گروهي از اهالي تبريز
موضوع : رمز پيروزي انقلاب اسلامي - لزوم اتحاد دولت و ملت
صفحه : 416
برادران تبريزي من خوش آمديد! عزيزان من به منزل خودتان آمديد! من نسبت به همه شما خدمتگزارم . من به همه شما محبت دارم . شما همه برادران من ، فرزندان من هستيد. من از مجاهدات شما در اين نهضت تشكر مي كنم . من از گرفتاريهايي كه براي ملتمان و خصوصا آذربايجان پيش آمده است متاسفم . من مي دانم كه در دوره سابق بر ملت ما، بر شما چه گذشت . ملت ما بحمدالله قيام كرد، و آذربايجان هميشه در راس قيامها بود؛ (1) پيشقدم بود در قيامها؛ و در اين نهضت هم بحمدالله آذربايجان پيشقدم بود. (2) خداوند آذربايجان را براي ما حفظ كند. خداوند ملت ما را همه با هم پيوند بدهد.
ما همه برادر هستيم و همه با هم بايد باشيم . رمز پيروزي ما همين وحدت كلمه و هم پيوستگي ما به هم بود. رمز پيروزي ما توجه به خداي تبارك و تعالي و پاسداري اسلام بود. اين رمز را حفظ كنيد، اين وحدت را حفظ كنيد، اين همبستگي را حفظ كنيد، اين توجه به اسلام را حفظ كنيد. خداوند شما را پيروز كند بر همه امور.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
آذربايجان هميشه در راس قيامها
ما الان باز پيروزي مطلق برايمان حاصل نشده است . ما نصف راه را رفتيم .
صفحه : 417
الان مملكت ما باز آشوب است . آشفته است . مفسدين در اطراف مملكت شلوغ كاري مي كنند. بايد به همت شما جوانها، هر كدام در هر جا كه هستيد، مرزهاي اين مملكت را حفظ كنيد؛ دست خرابكارها را كوتاه كنيد. شما بوديد كه پيروزي راتا اينجا رسانديد و شما بايد باشيد كه پيروزي را به آخر برسانيد. دولت ما تنهانمي تواند اين كار را انجام بدهد؛ روحانيون ما تنها نمي توانند اين كار را انجام بدهند.بايد همه با هم باشند؛ دولت با ملت ، ملت با دولت . الان دولت ديگر دولت اسلامي است ؛ دولت سابق نيست كه دولت طاغوتي بود؛ دولت اسلامي است . دولت از خودشماست ، و شما از خود دولت هستيد. ارتش از خود شماست ، و شما از خود ارتش هستيد.
ارتش بايد پشتيبان شما باشد، شما بايد پشتيبان ارتش باشيد. همه بايد با هم اين نقيصه هايي كه الان در ايران هست پر كنيم . همه بايد با هم برادر باشيم . همه بايد با هم اين نهضتي كه تاكنون حاصل شده است به آخر برسانيم . اگر خداي نخواسته اين نهضت سستي پيدا بكند و ما برويم دنبال كار خودمان و بي تفاوت بشويم راجع به مقدرات مملكت خودمان ، من خوف آن را دارم كه خداي نخواسته باز مسائل سابق برگردد؛ بازخداي نخواسته آن خيانتها و جنايتها به مملكت ما برگردد. ما بايد همه با هم باشيم و همه با هم اين نهضت را به پيش ببريم ؛ اينكه به واسطه وحدت كلمه ما و اتكال به خداي تبارك و تعالي و اتكال به قرآن مجيد ما اين نهضت را به آخر برسانيم و اين ريشه هاي فاسدي كه در مملكت ما بقيه اش باقي مانده است تا يك حدودي ، اينها را بكلي از بيخ وبن درآوريم . مملكت در دست خود شما، براي خود شما، مقدرات مملكت به دست خود شما باشد؛ براي خود شما باشد.
حفظ حدود و ثغور
من از خداي تبارك و تعالي پيروزي شما را خواستارم . و من از شما خواهشمندم كه تشريف ببريد به محل خودتان و در آنجا حفظ كنيد حدود و ثغور خودتان را، و حفظكنيد همه جهات خودتان را و نگذاريد كه اشخاص مفسد در بين جامعه پيدا بشوند و
صفحه : 418
ما اميدواريم كه امر كردستان هم با صلح و صفا آرام بگيرد و همه ما با هم برادر باشيم .ما با كردستاني ها هم برادر هستيم ، با آذربايجان هم برادر هستيم ، با همه حدود و ثغوراينجا برادر هستيم . و همه با هم مي خواهيم كه يك مملكت اسلامي با احكام اسلامي باشد كه به هيچ كس جور نشود، به هيچ كس ظلم نشود؛ حكومت نتواند تعدي بكند،ارتش نتواند تعدي بكند. همه با هم باشيم و همه با هم پيش برويم خداي تبارك و تعالي شما جوانها را براي ما حفظ كند، و شما برادرها را براي ما نگهداري كند. سلام بر همه شما!
تبليغات سوء بكنند.